Kartki z dziejów gdańskiego ośrodka etnologicznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.04

Słowa kluczowe:

cultural anthropology, ethnology, history, University of Gdańsk, Gdańsk

Abstrakt

Ethnological Studies at the University of Gdańsk were established in 2009, making Gdańsk Ethnology Department the youngest department among anthropology-related research
institutions in Poland. The article discusses the history and development of Ethnology Studies in Gdańsk. It focuses on the academic profiles of scholars affiliated with
the Department, their research and the achievements of their students. In particular, the author discusses achievements of Father Wojciech Bęben (Professor of Ethnology
at the University of Gdańsk), who in 2009–2019 served as the Head of the Department of Ethnology (and Cultural Anthropology) at the University of Gdańsk.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jacek Splisgart - Uniwersytet Gdański

antropolog kulturowy i japonista. Absolwent etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz folklorystyki w National Institute for Humanities w Sakura (Japonia). Adiunkt w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor wizytujący w Tōkyō Metropolitan University. Wielokrotny stypendysta rządu japońskiego. Autor licznych publikacji poświęconych kulturze japońskiej i historii antropologii kulturowej.

Bibliografia

Berendt, G. (red.) (2009). Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej. Konferencje IPN 37. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Bęben, W. (2012). Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura. Gdańsk: Wydawnictwo Uni- wersytetu Gdańskiego.

Bęben, W. (2015). Tańczący kanibale. Wyspiarze Cieśniny Torresa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bęben, W. (2016). Yamy, trucizna i duchy. Arapesze z Papui-Nowej Gwinei. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bęben, W. (2019). Dzieciństwo na Antypodach. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Borzyszkowski, J., Kurowska, J. (2008). O Kaszubach w Kanadzie (1858–2008). W: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Gdańsk-Wejherowo: Insty- tut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Borzyszkowski, J. (2010). Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania, kultura, życie codzienne. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Buliński, T. (2002). Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: Studium antropologiczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Buliński, T. (2018). Szkoła w amazońskiej puszczy: formy i znaczenie edukacji w społecznościach tubylczych na przykładzie Indian E’ñepá z Wenezueli. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Buliński, T., Linda-Grycza, K. (red.) (2019). Kot, pies, człowiek: o relacjach międzygatunkowych i kulturowych tego konsekwencjach. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Chułek, M. (2020). Hustling the mtaa way: the Brain Work of the Garbage Business in Nairobi’s Slums – ADDENDUM, African Studies Review 63(2), 1.

Dąbal, J. (2014). Maritime cultural landscape of Gdańsk: hydrology and urban land use. The outline of case studies and the research perspectives on urban development of the city in the late-15th-17th centuries. ACUA Underwater Archaeology Proceedings, 2014, 51–61.

Kairski, M. (1999). Indianie Ameryki Środkowej i Południowej. Demografia, rozmieszczenie, sytuacja etno-kulturowa, t. 1, Analiza etnologiczna. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kowalski, A.P. (2014). Antropologia zamierzchłych znaczeń. Chronos/Anthropos, 2. Warszawa- -Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne.

Kowalski, A.P. (2017). Kultura indoeuropejska. Antropologia wspólnot prehistorycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kwaśniewska, A. (2009). Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Kwaśniewska, A. (2017). Choroba jako klątwa. Analiza i kontekst dyskursu medialnego dotyczącego tzw. genu kaszubskiego. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 2017, 101, 231–251,

Landowski, Z. (2013). Polityczny wymiar islamu we współczesnych konstytucjach. Historia Academica. Warszawa: Książka i Wiedza.

Laskowska, P. (2019). Projekt badawczy „Polska wieś na Syberii – Wierszyna. Między mitem a rzeczywistością”, Wierszyna, 4–27 września 2018 r.. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, 15, 114–147.

Linda-Grycza, K. (2016). Polityka językowa w ujęciu formalnoprawnym i etnograficznym. Na przykładzie hiszpańskiego regionu Katalonii i jego mieszkańców. Etnografia Polska, 60, 1–2, 105–128.

Majewska, G. (2012). Cywilizacja czasów nowożytnych wiek XVI-XVIII. Skrypt dla Studen- tów Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Milewska, M. (2012). Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila: antropolo- giczne studium mitów boskiego władcy. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria.

Milewska, M. (2018). Ocet i łzy: terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie trauma- tyczne. Przygody Ciała. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria,

Mirgos, K. (2016). Antropolog w Kraju Basków. Wybrane aspekty badań nad baskijskimi mniejszościami. Zeszyty Łużyckie, 50, 427–448.

Mirgos, K. (2018). Obcy i nowi Baskowie: migracje, tożsamości i języki w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Niesyto, J. (2013). Ekshumacja. Przewijanie zwłok w plemieniu Betsileo na Madagaskarze. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.

Paprot-Wielopolska, A. (2018). Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Paszke, M. (2017). Sztuczne palmy daktylowe w przestrzeni sakralnej starożytnej Mezo- potamii. W: E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń (red.), Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin (s. 15–22). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Perkowski, P. (2013). Gdańsk – miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria.

Rajtar, M. (2017). O (nie)naturalności jedzenia. Pokarmy i technologie biomedyczne w cho- robach metabolicznych. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 101, 383–400.

Splisgart, J. (2012a). Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów przej- ścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś. Prace Etnologiczne. Travaux Ethnologiques, 25. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Splisgart, J. (2012b). Od historii pisanej do historii mówionej: wpływ myśli Yanagity Kunio na rozwój nauk etnologicznych w Japonii. W: M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki, J. Serkowska-Mąka (red.), Historia, interpretacja, reprezentacja. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.

Splisgart, J., Ozga A. (red.) (2019). Ziemia (nie)znana. O współczesnym odkrywania Japonii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Stachowiak, A. (2017). Wojna religijna w górach. Konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie po 1947 roku. Krosno: Oficyna Wydawnicza Ruthenic Art.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Splisgart, J. (2021). Kartki z dziejów gdańskiego ośrodka etnologicznego. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 43–57. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.04

Numer

Dział

CZĘŚĆ PIERWSZA WOJCIECH BĘBEN – POLSKI BADACZ OCEANII I AUSTRALII