Obrazki z terenu albo oniryczne reminiscencje Laboratoriów etnograficznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.10

Słowa kluczowe:

Fieldwork, ethnographic multi-sensory experience, teaching methods, Ethnographic Laboratory

Abstrakt

I present multi-sensory memories from my field research that keep imbuing encounters with people and other beings with specific meaning. Such memories combine dialogues with pictures, sounds, smells and tastes, and can be conceived of as inspiration underly- ing ethnographic and anthropological research. In this context, I reflect on the method of teaching skills of ethnographic field research within “Ethnographic Laboratories”, a module introduced as part of the teaching curriculum at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Magdalena Zowczak - Uniwersytet Warszawski

etnografka, antropolożka, profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Zakładu Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych. Zainteresowania: antropologia religii (apokryfy, modlitwa i ofiara, współczesna ekspresja religijna), ikonografia chrześcijańska, znaczenie religii w procesach konstruowania tożsamości różnych środowisk i grup społecznych.

Bibliografia

Beauvois, D. (2005). Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowsz- czyźnie 1793–1914. Przeł. K. Rutkowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gadamer, H.G. (1980). Niezdolność do rozmowy. Przeł. B. Baran. Znak, 309 (3), 369–376. Hastrup, K. (2008). Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Przeł. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Herzfeld, M. (2004). Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Przeł. M.M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zandberg, A. (2012). „Villages ... Reek of Ether Vapours”: Ether Drinking in Silesia before 1939. Medical History, 54(3), 387–396.

Opublikowane

2021-12-23 — zaktualizowane 2023-10-17

Wersje

Jak cytować

Zowczak, M. . (2023). Obrazki z terenu albo oniryczne reminiscencje Laboratoriów etnograficznych . Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 151–164. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.10 (Original work published 23 grudzień 2021)

Numer

Dział

CZĘŚĆ DRUGA OSOBISTE WYMIARY DOŚWIADCZEŃ ETNOGRAFICZNYCH