Prawo sądowego kuratora zawodowego do składania zażaleń na postanowienia sądu w postępowaniu wykonawczym

Autor

  • dr hab. Jerzy Lachowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.05

Słowa kluczowe:

prawo, prawo karne wykonawcze, sądowy kurator zawodowy, zażalenie

Abstrakt

Na gruncie kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. wzrosła znacznie rola sądowego kuratora zawodowego. Stał się on organem postępowania wykonawczego, który bierze czynny udział – zwłaszcza w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, a także środków związanych z podda- niem sprawcy próbie. Jako organ postępowania wykonawczego podejmuje decyzje związane z wykonywaniem określonej kary, ma również prawo do składania wniosków inicjujących postę- powania incydentalne przed sądem. Problem jednak w tym, że szeroki katalog spraw, w których sądowy kurator zawodowy może wszczynać postępowania przed sądem, nie jest w pełni spójny z prawem sądowego kuratora zawodowego do składania zażaleń na postanowienia sądu w po- stępowaniu wykonawczym. Temu zagadnieniu zostały poświęcone rozważania zawarte w ni- niejszym opracowaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015.

Dąbkiewicz K., Zaskarżalność postanowień i decyzji podejmowanych w postępowaniu wykonawczym, „Probacja” 2012, nr 2.

Lachowski J. [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. idem, Warszawa 2018.

Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2016.

Postulski K., Postępowanie przed sądem w zmienionym kodeksie karnym wykonawczym, Prok. i Pr. 2012, nr 2.

Postulski K., Udział sądowego kuratora zawodowego dla dorosłych w postępowaniu przed sądem, „Probacja” 2010, nr 1.

Zgoliński I. [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Lachowski, J. (2020). Prawo sądowego kuratora zawodowego do składania zażaleń na postanowienia sądu w postępowaniu wykonawczym. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 80–89. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.05