Nr 3(47)/2020: Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy

					Pokaż  Nr 3(47)/2020: Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy

Numer 3(47)/2020 "Gdańskich Studiów Prawniczych" poświęcony jest zagadnieniom związanym z kuratorską służbą sądową i jej funkcjonowaniem.

W numerze znalazły się teksty opracowane na kanwie wystąpień podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy", która odbyła się w dniach 7-8 listopada 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Opublikowane: 2020-09-11

Pełny numer

Artykuły