Istota i przesłanki wszczęcia postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec sędziów sądów powszechnych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2017 r., SNO 12/17

Autor

  • dr Marek Skwarcow Sąd Okręgowy w Gdańsku

Abstrakt

Wyrok Sądu Najwyższego, wydany w stanie prawnym regulującym postępowanie dyscyplinarne przed zmianą ustawy o ustroju sądów powszechnych, autor uznaje jako ważne podsumowanie dorobku orzecznictwa poprzednio orzekających w sprawach dyscyplinarnych sędziów powszechnych sądów apelacyjnych jako sądów dyscyplinarnych I instancji i Sądu Najwyższego jako sądu odwoławczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Skwarcow, M. . (2019). Istota i przesłanki wszczęcia postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec sędziów sądów powszechnych: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2017 r., SNO 12/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 85–92. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5229