Naruszenie w toku postępowania sądowego zasady swobodnej oceny dowodów i reguły in dubio pro reo jako zarzut apelacyjny

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., II K 186/18

Autor

  • dr Marek Skwarcow Sąd Okręgowy w Gdańsku

Abstrakt

Postanowienie Sądu Najwyższego jest istotne zarówno dla praktyki stosowania przepisów prawa karnego procesowego, w tym zwłaszcza w fazie postępowania odwoławczego, ale także dotyczy zagadnień z zakresu teorii procesu karnego, jakimi są niewątpliwie relacje zachodzące między zasadą swobodnej oceny dowodów a regułą in dubio pro reo. Dlatego warto orzeczeniu poświęcić uwagę i uznając je za trafne, wskazać szereg dodatkowych argumentów wzmacniających przedstawioną w krótkim uzasadnieniu argumentację, zaczynając od syntetycznego przedstawienia okoliczności faktycznych i prawnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Skwarcow, M. . (2019). Naruszenie w toku postępowania sądowego zasady swobodnej oceny dowodów i reguły in dubio pro reo jako zarzut apelacyjny: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., II K 186/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 93–99. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5230