Prawo do jednakowego wynagrodzenia i porównywalność prac niejednakowych lekarzy i rezydentów

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10

Autor

  • Dr hab. Monika Tomaszewska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

zasada równego wynagrodzenia, prace porównywalnej wartości, zasady wynagradzania rezydentów i lekarzy

Abstrakt

Cel glosy sprowadza się do przedstawienia złożonego mechanizmu finansowania wynagrodzeń zawodów medycznych. Cechą wyróżniającą ten mechanizm jest połączenie finansowania zewnętrznego (budżet, Narodowy Fundusz Zdrowia) ze środkami samego pracodawcy. Do tego dochodzi złożona struktura samego wynagrodzenia osób zatrudnionych w zawodach medycznych, regulowana przez liczne i rozproszone ustawodawstwo.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Florek L., Ustalenie wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej [w:] Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. W. Sanetra, Warszawa 2009.
Tomaszewska M., Art. 183c Prawo do jednakowego wynagrodzenia [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113, red. K.W. Baran, LEX/el.
Tomaszewska M., Regulaminy w systemie prawa pracy [w:] System Prawa Pracy, t. 1, Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Tomaszewska, M. (2021). Prawo do jednakowego wynagrodzenia i porównywalność prac niejednakowych lekarzy i rezydentów: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 146–153. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5711