Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako jeden z trzech wymiarów estetyki prawa

Autor

  • Mgr Aleksandra Guss Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.15

Słowa kluczowe:

estetyka prawa, dziedzictwo kultury, prawo dziedzictwa kultury, filozofia prawa

Abstrakt

Estetyka prawa obejmuje relacje, jakie występują między szeroko rozumianym prawem a szeroko rozumianą sztuką. Ta ostatnia jest źródłem wartości estetycznych i odpowiadających im przeżyć estetycznych. Kamil Zeidler dzieli estetykę prawa na trzy ujęcia: zewnętrzne, wewnętrzne oraz to, co nazywa„prawem jako narzędziem estetyzacji”. Trzeci wymiar to normy, które wpływają na estetyzację codziennego życia. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób prawo ochrony dziedzictwa kultury oraz jego zasady i standardy zawarte w polskich aktach prawnych mogą być postrzegane jako narzędzie estetyzacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Budd M., “Aesthetic of Nature”, Proceedings of the Aristotelian Society 2000, vol. 100. Cordozo B., “Law and Literature”, Yale Law Journal 1939, vol. 48, no. 3.
Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2012.
Kamień J., Zajadło J., Zeidler K. (eds.), Prawo i literatura. Parerga, Gdańsk 2019. Kuisz J., Wąsowicz M. (eds.), Prawo i literatura. Szkice, Warszawa 2015.
Łętowska E., “Communicare et humanum, et necesse est – o komunikacyjnej misji muzyków i prawników”, Monitor Prawniczy 2005, no. 1.
Łętowska E., Pawłowski K., O operze i o prawie, Warszawa 2014.
Manderson M., “Klimt’s Jurisprudence – Sovereign Violence and the Rule of Law”, Oxford Journal of Legal Studies 2015, vol. 35, issue 35.
Morgan E., The Aesthetic of International Law, Toronto 2007.
Mutermilch M., Idea w sztuce, Warszawa 1902.
Posner R., Law and Literature, 3rd ed., Cambridge 2009.
Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, vol. 1, Kraków 2001. Rabruch G., Filozofia prawa, Warszawa 2009.
Sauchelli A., “Aesthetic Value, Artistic Value, and Morality” [in:] The Blackwell Companion to Applied Philosophy, eds. D. Coady, K. Brownlee, K. Lipper-Rasmussen, Oxford 2016.
Schlag P., “The Aesthetic of American Law”, Harvard Law Review 2002, no. 115.
Shusterman R., Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art, 2nd ed., Oxford 2000.
Stecker R., “Why Artistic Value is not Aesthetic Value” [in:] idem, Intersections of Value: Art, Nature, and the Everyday, Oxford 2019.
Ward I., Law and Literature: Possibilities and Perspectives, Cambridge – New York – Melbourne 1995.
Zajadło J., “Estetyka – piąty zapomniany człon filozofii prawa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, no. 4.
Zajadło J., “Graficzny obraz systemu prawa: prawo, estetyka, estetyka prawa?”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2016, vol. CIV.
Zajadło J., “Prawo, estetyka, estetyka prawa?”, Edukacja Prawnicza 2015, no. 3(159).
Zeidler K., Aesthetics of Law, Gdańsk – Warsaw 2020.
Zeidler K., Estetyka prawa, Gdańsk – Warszawa 2018.
Zeidler K., “Estetyka prawa: ekslibris prawniczy”, Gdańskie Studia Prawnicze 2017, vol. 38.
Zeidler K, “Estetyka prawa – ujęcie zewnętrzne i wewnętrzne” [in:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, part 2, eds. M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska, Łódź 2014.
Zeidler K., “Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa” [in:] Prawo ochrony zabytków, ed. K. Zeidler, Warszawa – Gdańsk 2014. 42 K. Zeidler, Aesthetics of Law..., p. 73.
Zeidler K., “Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury – propozycja katalogu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, vol. LXXX, no. 4.
Żelazny M., “Wartości artystyczne i wartości estetyczne” [in:] idem, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Guss, A. . (2021). Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako jeden z trzech wymiarów estetyki prawa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 225–238. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.15