Międzynarodowa Konferencja„Konwencja UNIDROIT z 1995 r. – Dobra kultury na skrzyżowaniu praw i interesów” z okazji 25. rocznicy Konwencji UNIDROIT w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 8-9 października 2020 r., Rzym, Włochy

Autor

  • Mgr Aleksandra Guss Uniwersytet Gdański

Abstrakt

The main goal of the 1995 Convention was to equate private and public law in the pursuit of establishing a framework for cross-national cooperation in the field of returning stolen or illegally exported cultural objects. Simultaneously, the UNIDROIT Convention strengthened the provisions of the 1970 UNESCO Convention2 by address- ing its weaknesses on issues of private law.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Guss, A. . (2021). Międzynarodowa Konferencja„Konwencja UNIDROIT z 1995 r. – Dobra kultury na skrzyżowaniu praw i interesów” z okazji 25. rocznicy Konwencji UNIDROIT w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 8-9 października 2020 r., Rzym, Włochy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 293–299. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6077