Prawna ochrona znaku towarowego po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych – kontrowersyjny sposób miasta Oslo na ochronę twórczości Gustawa Vigelanda

Wyrok Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie E-5/16 – Gmina Oslo

Autor

  • Dr Ewelina Szatkowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.18

Słowa kluczowe:

dobre obyczaje, domena publiczna, porządek publiczny, prawo autorskie, znak towarowy

Abstrakt

W glosie poddano analizie orzeczenie Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie E-5/16 (EFTA Court), które dotyczy uzyskania prawnej ochrony znaków towarowych, obejmującej utwory znajdujące się w domenie publicznej. Glosowane rozstrzygnięcie odnosi się do zamiaru rejestracji przez miasto Oslo wielu dzieł Gustava Vigelanda, jednego z najsłynniejszych norweskich rzeźbiarzy, jako znaków towarowych. Trybunał dokonał bardzo szczegółowej analizy podstaw odmowy takiej rejestracji, biorąc pod uwagę przede wszystkim sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz kwestie związane z dziedzictwem kultury.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Szatkowska, E. . (2021). Prawna ochrona znaku towarowego po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych – kontrowersyjny sposób miasta Oslo na ochronę twórczości Gustawa Vigelanda: Wyrok Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie E-5/16 – Gmina Oslo. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 254–262. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.18