Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa

Autor

  • Wojciech Gonet Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.04

Słowa kluczowe:

woda, nieruchomość, prawo pierwokupu, Skarb Państwa

Abstrakt

Tekst dotyczy problematyki prawa pierwokupu nieruchomości pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi. Celem artykułu jest m.in. wyjaśnienie, co to są śródlądowe wody stojące i kiedy Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody dogmatycznej analizy przepisów aktów prawnych oraz ich wykładni językowej. W pierwszej części dokonano wykładni pojęcia śródlądowych wód stojących, posługując się literalną wykładnią przepisów prawa. Stwierdzono, że dla ustalenia, czy na nieruchomości znajduje się woda śródlądowa, najważniejszy jest stan faktyczny. W dalszych częściach wyjaśniono, w jakich przypadkach przysługuje prawo pierwokupu Skarbowi Państwa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że prawo pierwokupu nieruchomości, na których znajdują się śródlądowe wody stojące, jest bardzo szerokie, gdyż Skarb Państwa może je wykonać niezależnie od wielkości sprzedawanej nieruchomości oraz niezależnie od wielkości powierzchni śródlądowej wody stojącej. Prawo pierwokupu nieruchomości, na których znajdują się śródlądowe wody stojące, może przyczynić się do zwiększenia zasobów wodnych, o ile Skarb Państwa dysponuje środkami finansowymi na wykonanie tego prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kępiński M. [w:] Kodeks cywilny, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.

Kozłowski M., Zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Skarbu Państwa w praktyce notarialnej, LEX/el.

Maj K., O ustawowym prawie pierwokupu nieruchomości w ustawie prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 2.

Rudnicki S., Rudnicki G., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2011.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Gonet, W. (2021). Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 52–62. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.04