Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone wobec rolników indywidualnych. Wybrane problemy

Autor

  • Wojciech Gonet Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.03

Słowa kluczowe:

rolnik, wierzyciel, upadłość, restrukturyzacja, dług

Abstrakt

Tekst dotyczy trudności w zbywaniu nieruchomości rolnych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Celem artykułu jest m.in. wyjaśnienie, jakie konsekwencje ma stosowanie przy sprzedaży nieruchomości rolnych w postępowaniach upadłościowych – przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi prowadzą do zakłócenia równowagi pomiędzy wierzycielami rolników a rolnikami. W tekście wskazano skutki uprzywilejowania pozycji zadłużonych rolników oraz kierunki zmian regulacji prawnych, w celu poprawy sytuacji wierzycieli.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biernacki P. [w:] Notariat czynności praktyczne, red. A.J. Szereda, Warszawa 2021.

Czech T., Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, LEX/el.

Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2013.

Hrycaj A. [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. P. Filipiak, A. Hrycaj, LEX/el.

Janda P., Wpływ sprzedaży upadłościowej na prawa i roszczenia ciążące na składnikach masy upadłości, „Rejent” 2009, nr 1.

Lipowicz Ł. [w:] Upadłość konsumencka. Komentarz, red. P. Filipiak, A. Hrycaj, LEX/el.

Witosz A.J. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. idem, LEX/el.

Wojciechowski P. [w:] Prawo rolne. Komentarz, red. P. Popradowski, Warszawa 2021.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Gonet, W. (2022). Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone wobec rolników indywidualnych. Wybrane problemy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 35–44. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.03