Prawo do czystego środowiska jako wartość konstytucyjna

Autor

  • Joanna Marszałek Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.11

Słowa kluczowe:

klimat; ochrona środowiska; prawo do zdrowego środowiska

Abstrakt

W niniejszej glosie Autorka przedstawiła wyrok w „irlandzkiej sprawie klimatycznej”, w której Sąd Najwyższy Irlandii unieważnił irlandzki Plan klimatyczny. Celem Autorki jest dokonanie analizy wyroku i odpowiedzenie na pytanie, czy Sąd Najwyższy prawidłowo odmówił zakwalifikowania prawa do zdrowego środowiska jako mającego źródło w irlandzkiej Konsytucji, a także, czy prawidłowo stwierdził, że organizacja Friends of the Irish Environment nie ma legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa w tej sprawie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czech E.K., Osoby fizyczne i osoby prawne jako podmioty publicznych praw podmiotowych, których źródłem są przyrodzone prawa człowieka, „Krytyka Prawa” 2020, t. 12, nr 4.

Doktór-Bindas K., Prawo do czystego powietrza, Przegl. Konst. 2020, nr 4.

Hrynicki W.M., Potrzeba wzmocnienia międzynarodowej ochrony praw człowieka trzeciej generacji, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2018, nr 30.

Jankowska-Prochot I., Właściwość irlandzkich Sądów Karnych, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 10.

Kapelańska-Pręgowska J., Sadowski P., Środowisko naturalne w sytuacji konfliktu zbrojnego – perspektywa prawnomiędzynarodowa [w:] Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, red. B. Gronowska, Toruń 2018.

Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Mancewicz A., Ochrona środowiska naturalnego prawem człowieka? Prawo do czystego środowiska w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „In gremio” 2007, nr 9.

Nawrot F., Prawo do czystego środowiska a implementacja Dyrektywy 2008/98/WE w Polsce i we Włoszech [w:] Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, red. B. Gronowska, Toruń 2018.

Rezmer J., Prawo do informacji o środowisku z perspektywy organów powszechnego systemu ochrony praw człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, red. B. Gronowska, Toruń 2018.

Trzewik J., Prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości jako dobro osobiste – glosa do zagadnienia prawnego zarejestrowanego w Sądzie Najwyższym, III CZP 27/20, Przegl. Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 4/2021.

Trzewik J., Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska, Lublin 2016.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Marszałek, J. (2021). Prawo do czystego środowiska jako wartość konstytucyjna. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 153–161. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.11