Legitymacja procesowa syndyka w postępowaniach cywilnych dotyczących masy upadłości

Autor

  • Izabella Gil Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.02

Słowa kluczowe:

legitymacja procesowa, ogłoszenie upadłości, syndyk

Abstrakt

Opracowanie zawiera omówienie rozumienia pojęcia legitymacji procesowej w postępowaniu cywilnym, jej źródła i rodzaje. Wyjaśniono także rolę syndyka i posiadaną przez syndyka legitymację procesową w postępowaniach cywilnych dotyczących masy upadłości. Wskazano na możliwości konwalidacji braku legitymacji procesowej syndyka.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978.

Blomeyer A., Zivilprozessrecht, Erkenntnisverfahren, Berlin–Göttingen–Heidelberg 1963.

Broniewicz W., Podstawienie procesowe, ZNUŁ 1963, nr 1.

Broniewicz W., Przyczyny oddalenia powództwa, „Państwo i Prawo” 1964, nr 5–6.

Broniewicz W., Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo” 1966, nr 5.

Bruns R., Zivilprozessrecht, Eine systematische Darstellung, Berlin–Frankfurt 1968.

Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936. Carnelutti F., Teoria generale di diritto, Roma 1946.

Chiowenda G., Instituzioni di diritto processuale civile, Napoli 1928.

Dziurda M., Szczególna zdolność sądowa, Warszawa 2019.

Feliga P. [w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2019.

Garbagnati E., La sostituzione processuale nel nuovo codice di procedura civile, Milano 1942.

Gil I. [w:] Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe, red. eadem, Warszawa 2021.

Gil I. [w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2019.

Gil I., Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007.

Gil I., Zmiany postępowania upadłościowego w zakresie celów, funkcji i przebiegu postępowania związanego ze zgłaszaniem wierzytelności do masy, Legalis.

Gil I., Marszałkowska-Krześ E. [w:] Postępowanie cywilne, t. 1, Postępowanie rozpoznawcze i zabezpieczające, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021.

Guasp J., Derecho procesal civil, Madrid 1956.

Fasching H.W., Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, Wien 1962.

Hellwig K., Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrecht, Bd. 1, Leipzig 1993.

Hrycaj A., Syndyk masy upadłości, Poznań 2006. Ignatowicz J., Ochrona posiadania, Warszawa 1963.

Ignatowicz J., Udział prokuratora w sprawach o prawa stanu cywilnego w świetle przepisów obowiązujących od 1.I.1965 r., „Państwo i Prawo” 1966, nr 4–5.

Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, LEX nr 2369659. Janda P. [w:] idem, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, art. 144, teza 3, LEX/el.

Janda P., Wpływ ogłoszenia upadłości na toczący się proces cywilny – wybrane zagadnienia, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 4.

Jędrejek G., Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018.

Jodłowski J. [w:] Postępowanie cywilne, red. idem, Z. Reisich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Warszawa 1996.

Jodłowski J., Siedlecki W., Postępowanie cywilne, część ogólna, Warszawa 1958.

Mądrzak H., Zdolność prawna a zdolność sądowa, II Kongres Notariuszy. Referaty i opracowania, Poznań–Kluczbork 1999.

Misiuk T., Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972.

Miszewski W., Proces cywilny w zarysie, Część pierwsza, Warszawa 1946.

Mrówczyński M., Uczestnicy postępowania upadłościowego, Warszawa 2019.

Osowy P., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2001.

Petschek G., Stagel F., Der österreichische Zivilprozess, Wien 1963.

Sawczuk M., Zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1963.

Schönke A., Schröder A., Niese W., Lehrbuch des Zivilprozessrechts, Karlsruhe 1956.

Siedlecki W. [w:] Postępowanie cywilne, część ogólna, red. J. Jodłowski, W. Siedlecki, Warszawa 1958.

Siedlecki W. [w:] Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, red. idem, Z. Świeboda, Warszawa 2001.

Sobolewski P., Skutki umorzenia postępowania upadłościowego dla postępowań z udziałem syndyka, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 10.

Stagel F., Michlmayr E., Zivilprozessordnung und Jurisdiktionsnorm, Wien 1954.

Waligórski M., Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947.

Waśkowski E., Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932.

Włodyka S., Podmiotowe przekształcenie powództwa, Warszawa 1968.

Zedler F, [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe. Komentarz, Kraków 2010.

Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2016.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Gil, I. (2022). Legitymacja procesowa syndyka w postępowaniach cywilnych dotyczących masy upadłości. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 21–34. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.02