Ochrona budżetu Unii Europejskiej a przestrzeganie zasady rządów prawa

Autor

  • Maciej Serowaniec Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.15

Słowa kluczowe:

suwerenność państwa członkowskiego, zasada państwa prawa, ochrona budżetu UE, mechanizm warunkowości, Trybunał Sprawiedliwości UE

Abstrakt

W glosie przedstawiono analizę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie C-157/21. Komentowane orzeczenie stanowi pierwszą wypowiedź TSUE w kwestii zasad stosowania tzw. mechanizmu warunkowości, który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. W glosowanym wyroku TSUE sformułował szereg istotnych wytycznych szczegółowo wyjaśniających podmiotowe i przedmiotowe aspekty stosowania rozporządzenia w sprawie warunkowości, uwzględniając przy tym dwa kluczowe cele: ochronę budżetu Unii oraz umacnianie rządów prawa w suwerennych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buras P., Ananicz Sz., Na ostatniej prostej: unijny mechanizm ochrony rządów prawa. Komentarz, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/Unijny-mechanizm-ochrony-rzadow-prawa_Komentarz.pdf.

Łacny J., Komentarz do art. 322 TFUE [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 3: Art. 223–358, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Łacny J., The Rule of Law Conditionality under Regulation No 2092/2020 – Is It All about the Money?, „Hague Journal on the Rule of Law” 2021, vol. 13, no. 1.

Taborowski M., The European Commission launches Art. 7 TEU proceedings against Poland for breach of Rule of Law, „Quaderni costituzionali” 2018, vol. 38, no. 1.

Tridimas T., Recovery Plan and Rule of Law Conditionality: A New Era Beckons?, „Croatian Yearbook of European Law and Policy” 2020, vol. 16.

Witkowski Z., Witkowska-Chrzczonowicz K., Serowaniec M., Legislative and executive powers in Poland, Toruń 2021.

Wouters J., Revisiting Art. 2 TEU: A True Union of Values?, „European Papers – A Journal on Law and Integration” 2020, vol. 5, no. 1.

Wyrozumska A., Czy porozumienie w sprawie rozporządzenia „pieniądze za praworządność” będzie skuteczne?, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 1.

Zamparini L., Villani-Lubelli U., Features and Challenges of the EU Budget: A Multidisciplinary Analysis, Cheltenham 2019.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-15

Jak cytować

Serowaniec, M. (2023). Ochrona budżetu Unii Europejskiej a przestrzeganie zasady rządów prawa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 176–184. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.15