Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii

Autor

  • Jacek Halasz Gdański Uniwersytet Medyczny

Słowa kluczowe:

Michał Woroniecki, Henryk Elzenberg, historia filozofii, aksjologia, historia, genealogia

Abstrakt

W sierpniu 2021 roku w Gdańsku zmarł Michał Woroniecki, zasłużony dla środowiska filozoficznego wydawca pism Henryka Elzenberga i wybitny znawca jego twórczości. Zarys biografii dr Woronieckiego, oparty na materiałach źródłowych (m.in. z jego prywatnego archiwum), ukazuje aspekty drogi życiowej i zawodowej, pracy naukowo-dydaktycznej i aktywności społecznej. Artykuł koncentruje się na sferze zainteresowań naukowych, gdzie pierwszoplanową była praca edytorska i badawcza spuścizny Elzenberga, która w ogromnej części pozostawała w rękopisach. Do artykułu dołączona została bibliografia publikacji dr Woronieckiego.

Bibliografia

Archiwum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Teczka akt osobowych Michała Woronieckiego (sygn. RZP/120).

Archiwum Michała Woronieckiego, List do Hanny Juszczakowej, Teczka: Curriculum vitae, vol. VII.

Archiwum Michała Woronieckiego, List do R. B., Teczka: Curriculum vitae, vol. VII.

Archiwum Michała Woronieckiego, List Jana Ożoga do Jerzego Gombrowicza, Teczka: Curriculum vitae, vol. I.

Archiwum Michała Woronieckiego, Teczka: Dokumenty osobiste.

Archiwum Michała Woronieckiego, Teczka: Edmund Woroniecki.

Archiwum Michała Woronieckiego, Teczka: Korespondencja rodzinna 1957–1985.

Elzenberg H., Kłopot z istnieniem, Kraków 1963.

Grudziński L., Pożegnanie dr. Michała Woronieckiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie (maszynopis).

Lista kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej: Zbigniew Kwapich, „Poza Układem. Edycja Specjalna – Wyborcza” 1993, nr 4.

Woroniecki M., Kilka uwag humanisty, w: Humanizacja medycyny: teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska i M. Olejniczak, Kraków 2011, s. 97–102.

Woroniecki M., O dwóch sprawach dotyczących wydania Pism Henryka Elzenberga: komunikat, w: Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei: filozofia-aksjologia-kultura, red. W. Tyburski, Toruń 1999, s. 179–184.

Woroniecki M., Zarys monografii rodu Xiążąt Korybutowiczów ze Zbaraża Woronieckich (maszynopis).

Zubelewicz J., Jasińska-Zubelewicz E., Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga, Heliodor, Warszawa 2012.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-17

Jak cytować

Halasz, J. (2021). Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 110–117. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7635

Numer

Dział

Archiwum Humanistyki Polskiej - Wizerunki