Za otwartymi drzwiami. Udostępnianie mieszkania w kontekście prezentacji na społecznej scenie

Autor

  • Magdalena Łukasiuk Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.05

Słowa kluczowe:

socjologia zamieszkiwania, dom, udostępnianie mieszkania, komfort, komunikowanie, Airbnb.com

Abstrakt

Artykuł traktuje o fenomenie krótkoterminowego udostępniania przyjezdnym pokoju w zamieszkiwanym mieszkaniu za pośrednictwem portalu Airbnb.com. Autorka koncentruje się na komunikowaniu ofert gospodarzy wraz z komentarzami gości „na społecznej scenie” w kontekście teorii komfortu. Część empiryczna bazuje na badaniu ofert z Warszawy i odnosi się do hybrydalnego charakteru takich mieszkań, sytuującego je między domem a hotelem. Analiza pokazuje także proces urefleksyjniania własnego zamieszkiwania i jego narratywizację dla celów komercyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bielecka-Prus J., 2014, Wycieczka po pokoju nastolatki: praktyki prezentacji przestrzeni prywatnej w wideoblogach [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Blumer H., 2007, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Kraków: Nomos.

Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brosz M., 2016, Eksperci i fachowcy, czyli kto kontroluje, co dzieje się w mieszkaniu? [w:] M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.), Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dowgiałło B., 2007, Moda w mieszkaniu [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Warszawa: Trio.

Jacyno M., 2007, Mieszkanie i „moralna architektura” kultury indywidualizmu [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Warszawa: Trio.

Jewdokimow M., 2011, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kaufmann J.C., 2004, Ego socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, tłum. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Livingstone S., 2005, In Defence of Privacy: Mediating the Public / Private Boundary at Home [w:] S. Livingstone (ed.), Audiences and Publics: When Cultural Engagement Matters for the Public Sphere. Changing Media. Changing Europe, vol. 2, Bristol–Portland: Intellect Ltd.

Łukasiuk M., 2016, Przemiany zamieszkiwania w świetle teorii systemów [w:] M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.), Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łukasiuk M., 2017, Миграция и исследование города. Методологические решения [w:] A. Базаров, А. Явловски (ред.), Улан-Удэ – Варшава. Два города, два мира, общие проблемы и научно-исследовательские вызовы, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Artes Liberales. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales (Monografie LIBAL).

Łukasiuk M., Jewdokimow M., 2012, Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mindykowska A., 2014, Wnętrze – dobre, czyli jakie? [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Perrot M., Guerrand R.-H., 2006, Sceny i miejsca, tłum. B. Panek [w:] Historia życia prywatnego, t. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.

Rancew-Sikora D., 2007, Dom estetyczny jako dom indywidualny [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Warszawa: Trio.

Rybczyński W., 2015, Dom. Krótka historia idei, tłum. K. Husarska, Kraków: Karakter.

Skowrońska M., 2015, Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort, Kraków: Nomos.

Woroniecka G., 2007, Wstęp [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Warszawa: Trio.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-18

Jak cytować

Łukasiuk, M. (2018). Za otwartymi drzwiami. Udostępnianie mieszkania w kontekście prezentacji na społecznej scenie. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(4), 92–110. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.05