Kategoria atmosfery w świetle teorii systemów Niklasa Luhmanna

Autor

  • Magdalena Łukasiuk Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.13

Słowa kluczowe:

atmosfera, socjologia architektury, socjologia miasta, lokalność, systemy społeczne, Niklas Luhmann

Abstrakt

W artykule staram się włączyć fenomenologiczną kategorię atmosfery w teorię systemów społecznych Niklasa Luhmanna. Odnoszę się do systemów lokalności, opisuję je w kontekście zróżnicowania funkcjonalnego i wskazuję, w jaki sposób można rozumieć atmosferę jako główne medium organizujące system.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bokszański Z., 2005, Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borowska M., 2013, Estetyka i poszukiwanie znaczeń w przestrzeniach architektonicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Böhme G., 2006, Architektur und Atmosphäre, München: Wilhelm Fink Verlag.

Böhme G., 2011, Atmosphären [w:] S. Hauser, Ch. Kamleithner, R. Meyer (hrsg.), Architekturwissen. Grundlagetexte aus den Kulturwissenschaften. Zur Ästhetik des sozialen Raumes, Bielefeld: Transcript Verlag.

Delitz H., 2009, Städte-Monaden: Architektur- und Stadtsoziologie als Gesellschaftstheorie, Weimarpolis. Journal of Urban Theory and Praxis, no. 1(2).

Dymnicka M., 2013, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Fischer J., 2009, Architektur: „schweres” Kommunikationsmedium der Gesellschaft, APUZ (Aus Politik und Zeitgeschichte), Band 25, Architektur der Gesellschaft.

Fischer J., Delitz H. (hrsg.), 2009, Die Architektur der Gesellschaft. Theorien für die Architektursoziologie, Bielefeld: Transcript Verlag.

Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkała, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Giddens A., 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Göbel H.K., 2015, The Re-Use of Urban Ruins. Atmospheric Inquiries of the City, New York–London: Routledge.

Hahn A. (hrsg.), 2012, Erlebnislandschaft – Erlebnis Landschaft. Atmosphären im architektonischen Entwurf, Bielefeld: Transcript Verlag.

Holl M.-K., 2003, Semantik und soziales Gedächtnis. Die Systemtheorie Niklas Luhmanns und die Gedächtnistheorie von Aleida und Jan Assmann, Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann.

Kajdanek K., 2014, Dom na suburbiach. Ideał podmiejskiego zamieszkiwania a strategie udomowienia [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Latour B., 2010, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków: Universitas.

Lloyd J., Vasta E. (eds.), 2017, Reimagining Home in the 21st Century, Cheltenham– Northampton: Edward Elgar Publishing.

Luhmann N., 1994, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, tłum. G. Skąpska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Luhmann N., 1998, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.

Luhmann N., 2003, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, tłum. J. Łoziński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Luhmann N., 2007, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. M. Kaczmarczyk, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Łukasiuk M., 2014, Renesans architektury modernizmu jako fenomen społeczny, Politeja, nr 1(27).

Łukasiuk M., 2015, Lokalność w kontekście architektury i atmosfery, Societas/Communitas, nr 1–2(19–20).

Łukasiuk M., 2016a, Przemiany zamieszkiwania w świetle teorii systemów [w:] M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.), Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łukasiuk M., 2016b, The atmosphere of built spaces [w:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Conference Proceedings, Book 4 Arts, Performing Arts, Architecture and Design, vol. 3, Albena.

Majer A., 2014, Odrodzenie miast, Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Merton R.K., 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oldenburg R., 1999, The Great Good Place. Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and Other Hangouts at the Heart of Community, Cambridge: Da Capo Press.

Pallasmaa J., 2014, Oczy skóry. Architektura i zmysły, tłum. M. Choptiany, Warszawa: Instytut Architektury.

Rewers E., 2001, Wizualizacja tożsamości: dwie uwagi o tożsamości, urbanistyce i architekturze [w:] A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydawnictwo LTW.

Schmitz H., 1995, Nowa fenomenologia, tłum. B. Andrzejewski, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.

Schmitz H., 2001, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, tłum. B. Andrzejewski, Poznań: Garmond.

Schröder J., 2012, Belantis: Erlebnisgestaltung zwischen Funktion und Emotion [w:] A. Hahn (hrsg.), Erlebnislandschaft – Erlebnis Landschaft. Atmosphären im architektonischen Entwurf, Bielefeld: Transcript Verlag.

Skąpska G., 2007, Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych. Wstęp do wydania polskiego [w:] N. Luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Sosnowska A., 2016, Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sztompka P., 1985, Teoria socjologiczna końca XX wieku. Wstęp do wydania polskiego [w:] J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. J. Szmatka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sztompka P., 1999, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szwarc M., 2014, Osiedle pilnie strzeżone: społeczno-przestrzenne studium przypadku [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Łukasiuk, M. (2018). Kategoria atmosfery w świetle teorii systemów Niklasa Luhmanna. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 194–206. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.13