Sposoby promocji kategorii „zdrowie” w społecznym indeksowaniu w sieci

Autor

  • Piotr Para Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.01

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, przekaz, tagowanie, Internet, promocja zdrowia, spontaniczność, publiczne instytucje

Abstrakt

Medialna przestrzeń publiczna współcześnie w coraz większym zakresie jest wypełniana treściami tworzonymi przez amatorów i hobbystów, a nie zawodowych redaktorów. Dzielą się oni swoją wiedzą, osiągnięciami i przekonaniami na różne tematy, również zdrowia. Cały przekaz dotyczący różnych aspektów zdrowia tworzony przez internautów, między innymi w mediach społecznościowych, jest swoistego rodzaju promocją zdrowia w mediach. Treści w całości nie są intencjonalnie redagowane, powstają bowiem spontanicznie, przez co ich wydźwięk nie jest wewnętrznie spójny. Poszczególne ich segmenty organizują wokół siebie rzeszę zainteresowanych, którzy zachęceni tagują, postują, tym samym uwiarygodniają je. Taka praktyka wypracowuje tytułowe sposoby promocji zdrowia w Internecie. Na jej tle publiczne instytucje powołane między innymi do promocji zdrowia, jak Instytut Żywności i Żywienia oraz Główny Inspektorat Sanitarny, mają w tym zakresie wiele do skompensowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Black S., 2006, Public relations, tłum. I. Chlewińska, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody et al., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

CBOS, 2014a, Raport z badań Diety Polaków, oprac. M. Omyła-Rudzka, nr 113.

CBOS, 2014b, Raport z badań Zachowania żywieniowe Polaków, oprac. M. Feliksiak, nr 115.

Hadnagy Ch., 2012, Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, tłum. M. Witkowska, Gliwice: Helion.

Jemielniak D., 2013, Życie wirtualnych dzikich, Warszawa: Poltext.

Keen A., 2007, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa: WAiP.

Kotler P., 2005, Marketing, tłum. R. Bartold et al., Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Kozłowska A., 2006, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Maj A., 2009, Wikifikacja wiedzy, Travel 2,0 i globalhood [w:] A. Maj, M. Derda-Nowakowski, D. De Kerckhove (red.), Kody McLuhana. Typografia nowych mediów, Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina.

Melosik Z., 2010, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków: Impuls.

Ostrowska A., 1999, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Seitel F.P., 2003, Public Relations w praktyce, tłum. M. Albigowski, J.F. Dąbrowski, A. Święch, Warszawa: FELBERG SJA.

Szymczuk E. et al., 2011, Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, t. 17, nr 4.

Netografia

http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia (dostęp: 23.08.2017).

https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-nadwagi-i-otylosci/477-konkurs-wiedzy-o-zdrowym-stylu-zycia (dostęp: 25.08.2017).

http://www.edubaza.pl/s/3468/74365-Edukacja-w-liczbach/107480-Ranking-liczba-wszystkich-uczniow-w-Polsce-wg-typu-szkoly.htm (dostęp: 25.08.2017).

https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan (dostęp: 25.08.2017).

https://www.facebook.com/pg/GlownyInspektoratSanitarny/videos/?ref=page_internal (dostęp: 27.08.2017).

http://www.menshealth.pl/sprawy/Meski-Blog-Roku-Men-s-Health-2017-wyniki-iuzasadnienie-werdyktu,10372,1 (dostęp: 1.09.2017).

http://www.agataberry.pl (dostęp: 1.09.2017).

http://www.wiecejnizzdroweodzywianie.pl (dostęp: 1.09.2017).

http://dbam-o-siebie.pl (dostęp: 28.09.2017).

Pobrania

Opublikowane

2018-06-28

Jak cytować

Para, P. (2018). Sposoby promocji kategorii „zdrowie” w społecznym indeksowaniu w sieci. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(2), 11–26. https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.01