Rola Internetu w kreowaniu kapitału społecznego dla zdrowia

Autor

  • Agnieszka K. Choińska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.02

Słowa kluczowe:

socjologia zdrowia, kapitał społeczny, kapitał dla zdrowia, Internet a pole medyczne

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie roli Internetu w tworzeniu oraz kształtowaniu tych rodzajów, elementów i cech kapitału społecznego, które wpływają na zdrowotność populacji. Jak jest tworzony kapitał społeczny dla celów zdrowotnych przy użyciu nowego medium, jakim jest Internet? Sieć internetowa została przedstawiona jako instrument i narzędzie kreacji kapitału społecznego. Artykuł ma charakter poglądowy i nawiązuje do sieciowego ujęcia kapitału społecznego zaproponowanego przez francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu. W głównym nurcie rozważań zaprezentowano działania poświęcone tworzeniu „sieci społecznej” przez Internet, które stają się sposobem mobilizacji i dystrybucji kapitału na rzecz zwiększenia „bogactwa” form integracji i zasobów wspólnoty oraz pojedynczych osób, a w konsekwencji – wygenerowanie aktywności prozdrowotnych i zachowanie zdrowotności populacji. Ponadto, zwrócono uwagę na te obszary aktywności społecznej, które bezpośrednio są związane z polem medycznym. Są to: (1) korzystanie z Internetu przez pracowników ochrony zdrowia, głównie lekarzy i pielęgniarki, w celach komunikacji między- i wewnątrzprofesjonalnej, (2) wykorzystywanie możliwości Internetu w procesie komunikacji z pacjentem lub grupami pacjentów. Do omówienia zaproponowanych tematów posłużyły badania i opracowania teoretyczne dostępne w języku polskim i angielskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abel T., 2010, Cultural Capital in Health Promotion [w:] D. McQueen (ed.), Health & Modernity The role of Theory in Health Promotion, New York: Springer.

Batorski D., 2012, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Contemporary Economics, nr 5(3).

Batorski D., 2015, Technologie i media w domach i życiu Polaków [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Bourdieu P., 1986, The forms of capital [w:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education, New York: Greewood.

Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

D’Hombres B. et al., 2010, Does social capital determine health? Evidence from eight transition countries, Health Economics, no. 19(1).

Drop B., Furtak-Niczyporuk M., 2013, Medyczne systemy wymiany danych w szpitalu, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 29.

Działek J., 2011, Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia regionalne i lokalne, nr 3(45).

Ellison N. et al., 2010, With a little help from my friends: How social network sites affect social capital processes [w:] Z. Papacharissi (ed.), The Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites, New York: Routledge.

Feliksiak M. (red.), Zdrowie online. Raport z badań nr 148/2016, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Frisch N. et al., 2014, Growing a professional network to over 3000 members in less than 4 years: evaluation of Inspire Net, British Columbia’s virtual nursing health services research network, Journal of Medical Internet Research, no. 16(2).

GUS 2013, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku. Raport z badań X/2013, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Gyudong L., Jaeeun L., Soonjae K., 2011, Use of social-networking sites and subjective well-being: A study in South Korea, Cyber Psychology, Behavior & Social Networking, no. 14(3).

Haythornthwaite C., 2005, Social networks and Internet connectivity effects, Information, Communication & Society, no. 8.

Hoffmann T., Desha L., Verrall K., 2011, Evaluating an online occupational therapy community of practice and its role in supporting occupational therapy practice, Australian Occupational Therapy Journal, no. 58(5).

Iversen T., 2007, An exploratory study of associations between social capital and self-assessed health in Norway, Oslo: University of Oslo (HERO Working paper).

Kawachi I., 2000, Social cohesion, social capital and health [w:] I. Kawachi, L. Berkman (eds.), Social epidemiology, New York: Oxford University Press.

Kawachi I., Takao S., Subramanian S.V., 2013, Global perspectives on social capital and health, New York: Springer.

Kijak R., 2012, Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości, Kraków: Impuls.

Kim C. et al., 2014, Nationwide online social networking for cardiovascular care in Korea using Facebook, Journal of the American Medical Informatics Association, no. 21(1).

Kooij L., Groen W.G., Harten W.H., 2017, The Effectiveness of Information TechnologySupported Shared Care for Patients With Chronic Disease: A Systematic Review, Journal of Medical Internet Research, no. 19(6).

Krop P., 2006, Health on the Internet: implication for health promotion, Health Education Research, Theory and Practice, no. 21(1).

Lochner K., Kawachi I., Kennedy B.P., 1999, Social capital: A guide to its measurement, Health & Place, no. 5.

Maksymowicz A., 2014, Internet a medycyna. Przemiany relacji zachodzących między pacjentami a lekarzami na przykładzie portali oceniających lekarzy, Studia Humanistyczne AGH, no. 13(1).

McGowan B.S. et al., 2012, Understanding the factors that influence the adoption and meaningful use of social media by physicians to share medical information, Journal Medical Internet Research, no. 14(5).

Moor S., Kawachi I., 2016, Twenty years of social capital and health research: a glossary, Journal of Epidemiology and Community Health, no. 1.

Neves B.B., Fonseca J., 2015, Latent Class Models in action: Bridging social capital & Internet usage, Social Science Research, no. 50.

Nie N.H., 2001, Sociability, interpersonal relations, and the Internet, American Behavioral Scientist, no. 45.

Orsal O., Unsal A., Ozalp S., 2012, Evaluation of internet addiction and depression among university students, Procedia – Social and Behavioral Sciences, no. 82(3).

Owczarek T., Zdonet D., 2014, Kryteria oceny strony internetowej szpitali w kontekście innowacyjnych strategii w sektorze usług zdrowotnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 74.

Poortinga W., 2006, Social capital: an individual or collective resource for health?, Social Science and Medicine, nr 62(2).

Poortinga W., 2012, Community resilience and health: the role of bonding, bridging, and linking aspects of social capital, Health and Place, no. 18.

Quan-Haase A., Wellman B., 2004, How does the Internet affect social capital? [w:] M. Huysman, V. Wulf (eds.), Social capital and information technology, Cambridge, MA: MIT Press.

Reutzel T.J., Patel R., 2001, Medication management problems reported by subscribers to a school nurse listserv, Journal of School Nursing, no. 17(3).

Rocco L., Suhrcke M., 2012, Is social capital good for health? A European perspective, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Rubin O., 2016, The political dimension of “linking social capital”: current analytical practices and the case of recalibration, Theory and Society, no. 45(5).

Rymsza A., 2007, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Sabatini F., 2009, Social capital as social networks: A new framework for measurement and an empirical analysis of its determinants and consequences, The Journal of SocioEconomics, no. 38(3).

Scheffler R.M., Brown T.T., 2008, Social capital, economics, and health: new evidence, Health Economics, Policy and Law, no. 3(4).

Scheffler R.M., Brown T.T., Rice J., 2007, The role of social capital in reducing non-specific psychological distress: the importance of controlling for omitted variable bias, Social Science and Medicine, no. 65.

Steinfield Ch., Ellison N., Lampe C., 2012, Online Social Network Sites and the concept of Social Capital [w:] F.L. Lee et al. (eds.), Frontiers in new media research, New York: Routledge.

Steinfield Ch., Ellison N., Lampe C., 2015, Lantent Class models in action: Bridging social capital&Internet usage, Social Science Research, no. 50.

Szreter S., 2002, The state of social capital: bringing back in power, politics, and history, Theory and Society, no. 31(5).

Szreter S., Woolcock M., 2004, Health by association? Social capital, social theory and the political economy of public health, International Journal of Epidemiology, no. 33(4).

Szreter S., Woolcook M., 2004, Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health, International Journal of Epidemiology, no. 33.

Sztompka P., 2016, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków: Znak.

Urwin P. et al., 2008, Measuring the returns to networking and the accumulation of social capital: any evidence of bonding, bridging, or linking?, American Journal of Economics and Sociology, no. 67(5).

Valaitis R.K. et al., 2011, Online communities of practice as a communication resource for community health nurses working with homeless persons, Journal of Advanced Nursing, no. 67(6).

Wang H., Wellman B., 2010, Social connectivity in America: Changes in adult friendship network size from 2002 to 2007, American Behavioral Scientist, no. 53(8).

Williams D., 2006, On and off the ‘Net: Scales for social capital in an online era, Journal of Computer Mediated Communication, no. 11.

Williams S.J., 1995, Theorizing class, health and lifestyles: can Bourdieu help us?, Sociology of Health and Illness, no. 17.

Woolcock M., 2000, Why should we care about social capital?, Canberra Bulletin of Public Administration, no. 1.

Zarycki T., 2006, Społeczne konsekwencje rozwoju Internetu-rewolucja czy reprodukcja struktur społecznych? [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa: Academica.

Źródła internetowe:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ (dostęp: 24.08.2017).

www.stat.gov.pl (dostęp: 25.08.2017)

Pobrania

Opublikowane

2018-06-28

Jak cytować

Choińska, A. K. (2018). Rola Internetu w kreowaniu kapitału społecznego dla zdrowia. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(2), 27–45. https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.02