Magia food pornu. Próba rekonstrukcji etiologii zjawiska

Autor

  • Małgorzata Synowiec-Piłat Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Michał Jędrzejek Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Anna Pałęga Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.05

Słowa kluczowe:

food porn, promocja zdrowia, socjologia żywienia, media

Abstrakt

Jedzenie – czynność powszechna, konieczna do przetrwania, niezbędna, by zaspokoić fizjologiczny głód. Termin food porn pojawia się powszechnie w różnych mediach, włączając w to książki kucharskie, czasopisma, programy telewizyjne, blogi, portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest) i odnosi się do przedstawiania w sposób sugestywny gotowych potraw, produktów spożywczych, aktu jedzenia lub przygotowywania posiłków. Współcześnie hashtag #foodporn jest jednym z najbardziej popularnych hashtagów w social media, zwłaszcza w mediach wizualnych, takich jak Instagram. Artykuł jest próbą refleksji nad etiologią tego zjawiska, poprzez analizę wybranych społeczno-kulturowych, psychologicznych oraz biologicznych źródeł food pornu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ackerman D., 1990, A natural history of the senses, New York: Vintage Books.

Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, Warszawa: Scholar.

Bisogni C.A. et al., 2002, Who we are and how we eat: a qualitative study of identities in food choice, Journal of Nutrition Education and Behavior, vol. 34, no. 3, s. 128–139.

Chauhan N.S. et al., 2014, A Review on Plants Used for Improvement of Sexual Performance and Virility, BioMed Research International.

Cockburn A., 1977, Gastro-porn, New York Review of Books [za:] Mejova Y., Abbar S., Haddadi H., 2016, Fetishizing food in digital age:# foodporn around the world, ICWSM’16: International AAAI Conference on Web and Social Media, arXiv preprintarXiv:1603.00229.

Frank S. et al., 2010, Processing of food pictures: influence of hunger, gender and calorie content, Brain Research, vol. 1350, s. 159–66.

Germov J., Williams L., 2008, A sociology of food and nutrition: The social appetite, 3rd ed., Australia–New Zeland: Oxford University Press [za:] B. Tobiasz-Adamczyk (red.), 2013, Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Kraków: Collegium Medicum UJ.

Giddens A., 2006, Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goffman E., 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Hall S., 1992, The question of cultural identity [w:] S. Hall, D. Held, T. McGrew (eds.), Modernity and Its Futures, Cambridge: Polity Press.

Harré R., 1983, Personal being, Oxford: Oxford Basil Blackwell.

Higman B.W., 2012, Historia żywności. Jak żywność zmieniała świat, tłum. A. Kunicka, Warszawa: Aletheia.

Holt D., 1995, How consumers consume: a typology of consumption practices, Journal of Consumer Research, vol. 22, no. 1, s. 1–16.

Kearl M., Temples of consumption: shopping malls as secular cathedrals, http://faculty.trinity.edu/mkearl/temples.html (dostęp: 9.06.2017).

Koski-Jännes A., 2002, Social and personal identity projects in the recovery from addictive behaviours, Addiction Research & Theory, vol. 10, no. 2, s. 183–202.

Kotta S., Ansari S.H., Ali J., 2013, Exploring scientifically proven herbal aphrodisiacs, Pharmacogn Review, vol. 7, no. 13, s. 1–10.

Kroemer N.B. et al., 2013, Fasting levels of ghrelin covary with the brain response to food pictures, Addict Biol., vol. 18, no. 5, s. 855–62.

Larson J.S., Redden J.P., Elder R.S., 2014, Satiation from sensory simulation: Evaluating foods decreases enjoyment of similar foods, Journal of Consumer Psychology, vol. 24, no. 2, s. 188–194.

Luckman T., 1996, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Łeńska-Bąk K., 2007, Pokarmy i jedzenie w kulturze, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Manago A.M. et al., 2008, Self-presentation and gender on MySpace, Journal of Applied Developmental Psychology, vol. 29, no. 6, s. 446–458.

McBride A.E., 2010, Food porn, Gastronomica, vol. 10, no. 1, s. 38–46.

Mejova Y., Abbar S., Haddadi H., 2016, Fetishizing food in digital age:# foodporn around the world, ICWSM’16: International AAAI Conference on Web and Social Media, arXiv preprint arXiv:1603.00229.

Morewedge C.K., Huh Y.E., Vosgerau J., 2010, Thought for food: imagined consumption reduces actual consumption, Science, vol. 330, no. 6010, s. 1530–3.

Olins W., 2009, Podręcznik brandingu, Warszawa: Instytut Marki Polskiej.

O’Neill M., 2003, Food porn, Columbia Journalism Review, vol. 5, s. 38–45 [za:] Mejova Y., Abbar S., Haddadi H., 2016, Fetishizing food in digital age:# foodporn around the world, ICWSM’16: International AAAI Conference on Web and Social Media, arXiv preprintarXiv:1603.00229.

Palska H., 2002, Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Proust M., 2003, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, W stronę Swanna, tłum. T. BoyŻeleński, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Richards G., 2002, Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption [w:] A.M. Hjalager, G. Richards (eds.), Tourism and Gastronomy, London: Routledge.

Ritzer G., 2005, Makdonaldyzacja społeczeństwa [w:] A. Mencwel (red.), Antropologia kultury, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Rousseau S., 2014, Food “porn” in media [w:] Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Dordrecht: Springer.

Santich B., 2007, The study of gastronomy: A catalyst for cultural understanding, International Journal of the Humanities, vol. 5, no. 6, s. 53–58.

Schlosser E., 2005, Kraina fast foodów. Ciemna strona amerykańskich szybkich dań, tłum. L. Niedzielski, Warszawa: MUZA.

Schüssler P., et al., 2012, Ghrelin levels increase after pictures showing food, Obesity (Silver Spring), vol. 20, no. 6, s. 1212–1217.

Simmel G., 1994, The sociology of the meal, Food and Foodways, vol. 5, no. 4, s. 345–50.

Spence C. et al., 2016, Eating with our eyes: From visual hunger to digital satiation, Brain Cogn., vol. 110, s. 53–63.

Strinati D., 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W.J. Burszta, Poznań: Zysk i S-ka.

Tobiasz-Adamczyk B., 1995, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków: Collegium Medicum UJ.

Tobiasz-Adamczyk B. (red.), 2013, Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, Kraków: Collegium Medicum UJ.

Toepel U. et al., 2009, The brain tracks the energetic value in food images, Neuroimage, vol. 44, no. 3, s. 967–74.

Toepel U. et al., 2010, Advantageous Object Recognition for High-Fat Food Images [w:] J.P. Montmayeur, J. le Coutre (eds.), Fat Detection: Taste, Texture, and Post Ingestive Effects, CRC Press/Taylor & Francis, Chapter 9. Frontiers in Neuroscience.

Traczyk W., Trzebski A. (red.), 2015, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Watson P.J., 2013, Grab your fork: A netnographic study of a foodie blog and its community, Unpublished doctoral dissertation, Bournemouth University.

Veblen T., 1971, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zycherman A., 2013, Food and the Self: Consumption, Production and Material Culture d’Isabelle de Solier, Anthropology of food, http://journals.openedition.org/aof/7641 (dostęp: 26.11.2017).

Pobrania

Opublikowane

2018-06-28

Jak cytować

Synowiec-Piłat, M., Jędrzejek, M., & Pałęga, A. (2018). Magia food pornu. Próba rekonstrukcji etiologii zjawiska. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(2), 83–101. https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.05