Wprowadzenie

Autor

  • Małgorzata Synowiec-Piłat Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Jacek Mianowski Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Literatura

Blaxter M., 2005, Health and Lifestyles, London–New York: Routledge, Taylor & Francis.

Lalonde M., 1974, A New Perspective on the Health Canadians. A Working Document, Ottawa: Minister of Supply and Services.

Macdonald G., 1994, Health Promotion and Sustainable Development, „Health Promotion International”, vol. 7, no. 2.

Słońska Z., 1994, Promocja zdrowia – zarys problematyki, „Promocja zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna”, nr 1–2.

Synowiec-Piłat M., 2009, Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Synowiec-Piłat M., 2020, Przekonania i wiedza dotyczące chorób nowotworowych a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych. Studium socjologiczne, Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

World Health Organization, 1986, Ottawa Charter for Health Promotion, 1986 (No. WHO/EURO: 1986-4044-43803-61677), World Health Organization: Regional Office for Europe.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-01

Jak cytować

Synowiec-Piłat, M., & Mianowski, J. (2021). Wprowadzenie. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 5–7. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7133