Proces kształcenia w uniwersytecie. Spojrzenie Teresy Bauman i innych pedagogów, w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów

Autor

  • Dorota Kowalska-Papke Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bauman T., 2001, Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Casus Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bauman T., 2005, Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bauman T., 2011, Proces kształcenia w uniwersytecie w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów. Raport z badań, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bauman T., 2013, Kompetencje badawcze a świadomość metodologiczna [w:] T. Bauman (red.), Praktyka badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Benjamin Zander – Work (How to give an A), 2012, www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0 (dostęp: 5.06.2018).

European Commission, 2019, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm?fbclid=IwAR3z68U_ubkLT4yUmy7gJh2hpJbb2O1EktifOk2r5Wukrebvt9D3Ml-XYAg (dostęp: 27.06.2019).

Jendza J., 2017, Teresy Bauman koncepcja hybrydycznych badań pedagogicznych – poszukiwanie komplementarności czy krytyka metodologiczna, Jakościowe Badania Pedagogiczne, nr II(2), s. 116–131.

Kaczmarczyk M., 2013, Public relations szkół wyższych. Model komunikowania się z otoczeniem w demokratycznej przestrzeni publicznej, Sosnowiec–Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kobylarek A., 2016, Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany, Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI.

Pilch T., 2018, Od szkoły podstawowej do uniwersyteckiej profesury droga Tereni Bauman z Cieszanowa na Uniwersytet Gdański, Jakościowe Badania Pedagogiczne, nr 2, s. 5–20, https://doi.org/10.18276/jbp.2017.2.2-01.

Pomianek T., 2011, Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0, Kraków: Konsorcjum Akademickie WSE w Krakowie, Rzeszów: WSIiZ w Rzeszowie, Zamość: WSZiA w Zamościu.

ShanghaiRanking Consultancy, 2019, Academic Ranking of World Universities 2019, https://drive.google.com/file/d/17rZNParkJoY70ny6Nq9eRCCCtA2X1aHP/view?usp=sharing&usp=embed_facebook (dostęp: 25.06.2018).

Twardowski K., 1933, O dostojeństwie Uniwersytetu, Wrocław: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Narodowa pod zarządem J. Kuliga.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Kowalska-Papke, D. (2019). Proces kształcenia w uniwersytecie. Spojrzenie Teresy Bauman i innych pedagogów, w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 161–169. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4221