Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej wobec różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów – doświadczane trudności a źródła wsparcia

Autor

  • Anna Ozga Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słowa kluczowe:

różnorodne potrzeby edukacyjne uczniów, sytuacje trudne w pracy nauczyciela, wsparcie dla nauczycieli

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań 152 nauczycieli szkół podstawowych, których celem było poznanie sytuacji trudnych wynikających z realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a także ocen wsparcia zawodowego respondentów. Istotą tekstu stanowi analiza zależności korelacyjnych między analizowanymi zmiennymi. Uzyskane wyniki pokazują niewielką zależność między natężeniem trudności deklarowanych przez nauczycieli i ocenę możliwości uzyskania wsparcia zawodowego, jego dostępności i efektywności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bidziński K. (2015), Związek między oceną wsparcia zawodowego uzyskiwanego przez nauczycieli a ich opiniami na temat odczuwanych trudności w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, Wychowanie na co Dzień, 6 (255): 8–14.

Bidziński K, Giermakowska A, Ozga A, Rutkowski M. (2013), Nauczyciele województwa Świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, UJK, Kielce.

Bidziński K., Ozga A., Rutkowski M. (2019), Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV–VI, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Cybulska R., Derewlana H., Kacprzak A., Pączek K. (2017), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, ORE, Warszawa.

Day Ch. (2008), Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, GWP, Gdańsk.

Delors J. (1998), Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa.

Dróżka W. (2004), Kształcenie i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej się [w:] Z. Ratajek, P. Biłous (red.), Psychologiczne i pedagogiczne podstawy kształcenia specjalistów w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.

Gajdzica Z. (2011), Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Klus-Stańska D. (2012) Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji, Forum Oświatowe, 24 (46): 21–40, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/113 [dostęp: 15.07.2020].

Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Ozga A. (2013), O stawaniu się nauczycielem jutra [w:] B. Bugajska-Jaszczołt, J. Karczewska, A. Przychodni, E. Zyzik (red.), Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość, UJK, Kielce, t. 1: 49–58.

Netografia

https://en.unesco.org/gem-report/report/2015/education-all-2000-2015-achievements-andchallenges [dostęp: 15.07.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-05-29

Jak cytować

Ozga, A. (2020). Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej wobec różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów – doświadczane trudności a źródła wsparcia. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), 97–110. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5731

Numer

Dział

Artykuły