Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki – recenzja

Autor

  • Marta Kasprzak Uniwersytet Łódzki

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bobiński, W. (2017). Piękny sen Roberta Watsona, czyli o zapomnianym (?) scenariuszu edukacyjnej kariery filmu, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Budzik, J. H. (2017). Postawa magiczna i techniczna wobec mediów a kształcenie studentów dla filmu i przez film, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ciszewska, E. (2017). Film i edukacja – polskie doświadczenia otwiera artykuł Edukacja filmowa w Polsce – zarys historyczny i stan badań, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ciszewska, E., Klejsa K. (red.) (2017). Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Figat, K. (2017). Usłyszeć film: przyczynek do dyskusji na temat edukacji z zakresu dźwięku i muzyki filmowej, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Irzykowski, K. (1924). X Muza. Zagadnienia estetyczne kina. Warszawa: Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza.

Jakubowski, W. (2017). Wychowanie filmowe versus film w wychowaniu, czyli o możliwych strategiach wykorzystania sztuki filmowej w edukacji, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jędrasiak, K., Rode, D. (2017). Edukacja filmowa wobec zmiany postmedialnej, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Konieczna, E. (2017). Uczenie (się) kina. Wstęp do badań nad kompetencjami nauczycieli – edukatorów filmowych, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lisowska-Magdziarz, M. (2017). Edukacja medialna, kompetencje kulturalne, fandom. Zbiorowość fanów jako środowisko edukacji kulturalnej, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mostowska, J. (2017). Praktyka edukacji filmowej w Polsce – uwarunkowania prawne i organizacyjne, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nurczyńska-Fidelska, E. (2017). Przyszłość edukacji filmowej, moje zmartwienie... Rozmowę z Eweliną Nurczyńską-Fidelską przeprowadziła Małgorzata Jakubowska, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Skowronek, B. (2017). Edukacja filmowa (i medialna). Ujęcie antropologiczno-pragmatystyczne, [w:] E. Ciszewska, K. Klejsa, Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Kasprzak, M. (2018). Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki – recenzja. Panoptikum, (19), 185–191. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/1670