Od "Twarzą w twarz" do "Kontraktu", czyli recepcja polskiej twórczości telewizyjnej Krzysztofa Zanussiego z okresu PRL

Autor

  • Marta Kasprzak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2018.20.13

Abstrakt

Above all, Krzysztof Zanussi is known to Polish viewers as the author of popular cinema films such as The Structure of Crystal (1969), The Illumination (1972) and Camouflage (1976). However, it should be remembered that the director has repeatedly cooperated with television – both domestic and foreign. Nowadays, television films that foreshadowed the movement called cinema of moral concern, produced in Poland at the time of the Polish People’s Republic, are poorly present within film discourse. The aim of this article is to recreate (and compare with each other) the former and contemporary reception of these films, discussed at different intervals in popular or professional periodicals and, what is an increasingly frequent phenomenon, referenced in the Krzysztof Zanussi’s monographs.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyn, A. (1973). Przypowieść Zanussiego. „Wieści”, nr 45.

Bobowski, S. (2009). Triumfy i porażki kultury w filmach Krzysztofa Zanussiego, [w:] M. Sokołowski (red.), Arystokratyzm ducha: kino Krzysztofa Zanussiego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Bobowski, S. (1996). Dyskurs filmowy Zanussiego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Ciszewska, E.; Kasprzak, M. (2018). Zagraniczna twórczość Krzysztofa Zanussiego w okresie PRL-u: konteksty i konsekwencje współpracy z niemieckimi producentami telewizyjnymi. „Kwartalnik Filmowy”, nr 103.

Dabert, D. (2003). Kino moralnego niepokoju: wokół wybranych problemów poetyki i etyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Długi metraż. (1980). „Filmowy Serwis Prasowy”, nr 20 (468).

Fischer, E. (1961). O potrzebie sztuki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Garbicz, A. (1980). Kontrakt na dobrobyt. „Gazeta Południowa”, nr 253.

Garbień, K. (1968). Ściana śmierci? „Film”, nr 2.

Gawęcka, K. (1971). Samotność – za ścianą. „Filipinka”, nr 23.

Gazda, G. (1983). Wesele z czasów Edwarda. „Odgłosy”, nr 18.

Grzelecki, S. (1980). Hormon uczciwości. „Życie Warszawy”, nr 272.

Hellen, T. (1972). To będzie świat naprawdę w starym stylu. „Magazyn «Pomorze»”, nr 19 (385).

Hopfinger, M. (1973). Zanussiego ćwiczenia z życia. „Kino”, nr 1.

Jeszcze o „Kontrakcie”. (1981). „Kierunki”, nr 6.

Klaczyński, Z. (1980). Życie bez godności. „Trybuna Ludu”, nr 305.

Kozieł, A. (2003). Za chwilę dalszy ciąg programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952-1989. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kubicka, I. (1971). Zmowa obojętnych. „Nadodrze”, nr 24.

Lesiński, A. (1983). Kontrakt Zanussiego. „Rzeczywistość”, nr 21.

Lis, M. (2018). Krzysztof Zanussi – teolog kina, [w:] J. K. Wawrzynów, W. Z. Wojtyra (red.), Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego, Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi.

Lis, M. (2015). Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Lubelski, T. (2015). Historia kina polskiego 1895-2014. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Ługowska, R. (1986). Obok. „Myśl społeczna”, nr 21.

Łużyńska, J. A. (1996). Wstęp, [w:] tejże (red.), Artysta wobec współczesności. O Zanussim inni. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Majmurek, J. (2009). Kino twórczego zastoju. „Dwutygodnik”, nr 11. http://www.dwutygodnik.com/artykul/399-kino-tworczego-zastoju.html (dostęp: 15.09.2018).

Marczak, M. (2011). Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Marczak, M. (2009). Krzysztof Zanussi – mistrz telewizyjnej formy, [w:] M. Sokołowski (red.), Arystokratyzm ducha: kino Krzysztofa Zanussiego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Nowe filmy telewizyjne. (1968a). „Magazyn Filmowy”, nr 23.

Nowe filmy TV. (1968b). „Magazyn Filmowy”, nr 27.

Opoczyńska, I. (1980). Dzień weselny po polsku. „Wiadomości”, nr 50.

Pawluczuk, M. (1980). Tropem „Wesela”. „Kultura”, nr 49.

Pilch, J. (1981). Jeleń wymierza sprawiedliwość. „Polityka”, nr 4.

Pokorna-Ignatowicz, K. (2003). Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rucka, J. (2018). Analiza publikacji dotyczących życia i twórczości Krzysztofa Zanussiego, [w:] J. K. Wawrzynów, W. Z. Wojtyra (red.), Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi.

Rudnicka, D. (1980). W kinie. „Gazeta Pomorska”, nr 263.

Samsonowska, H. (1980). Polski syndrom. „Kino”, nr 11.

Stachówna, G. (1994). Film telewizyjny, [w:] E. Zajiček (red.), Film. Kinematografia. Warszawa: Instytut Kultury.

Socha, J. (2014). Oblężona twierdza Zanussiego. „Dwutygodnik”, nr 144. http://www.dwutygodnik.com/artykul/5506-oblezona-twierdza-zanussiego.html (dostęp: 15.09.2018).

Szczypiorski, A. (1973). Hipoteza robocza. „Polityka”, nr 46.

Śledzińska, M. (1980). Film na dzisiaj. „Słowo Powszechne”, nr 249.

Tatarkiewicz, A. (1974). Wspinaczka. „Tygodnik Kulturalny”, nr 19.

TEM. (1981). Jeszcze o „Kontrakcie”. „Kierunki”, nr 6.

Urban, J. (1981). Kupa i jeleń. „Szpilki”, nr 2.

Wieliński, J. (1981). Z życia „ułatwionego”. „Razem”, nr 3.

Zanussi, K. (2018). Z rozumem po wiarę, [w:] J. K. Wawrzynów, W. Z. Wojtyra (red.), Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi.

Zanussi, K. (2009). Ciemna noc w kulturze, [w:] M. Sokołowski (red.), Arystokratyzm ducha: kino Krzysztofa Zanussiego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Zanussi, K., cyt. za: Przylipiak, M. (1989). Zaatakować wprost. „Kino” nr 2.

Zanussi, K. [w rozmowie z Igą Czarnawską]. (2008). Krzysztof Zanussi. Sylwetka artysty. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Kasprzak, M. (2018). Od "Twarzą w twarz" do "Kontraktu", czyli recepcja polskiej twórczości telewizyjnej Krzysztofa Zanussiego z okresu PRL. Panoptikum, (20), 209–224. https://doi.org/10.26881/pan.2018.20.13