Ewaluacja aplikacji programu operacyjnego Produkcja filmowa w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej

Autor

  • Artur Majer Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Abstrakt

The article discusses changes in methods of evaluation of the application for Operational Programme named Film Production at the Polish Film Institute. In the beginning of its founding (2006), the Institute’s experts (specialists from the Polish film industry) were selected randomly. They were giving their opinions about film projects anonymously and independently from each other. Several meaningful changes were implemented over 10 years – like requirement for the experts to meet and negotiate their common opinion – changed the landscape of the Polish Cinema. The Polish Film Institute established The Script Development Department and at the same time has allowed the applicants (film producers and screenwriters) to choose the experts to evaluate their projects. These changes show how PFI influences the film industry by letting the experts make decisions and becoming the real advisor for producers and artists.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczak, M. (2014). Obok obrazu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Odorowicz, A. (2009). Komercja napędza polskie kino. Rozmawiał Paweł T. Felis. „Gazeta Wyborcza”, nr 80.

Polski Instytut Sztuki Filmowej. www.pisf.pl.Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2006, Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2006.

Programy Operacyjne na rok 2010, Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2010.

Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 20 lutego 2006 r.

Regulamin pracy ekspertów dla PO Rozwój projektu i PO Produkcja filmowa, 2006.

Regulamin pracy i wynagradzania ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla Programu Operacyjnego „Rozwój projektu” i Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”, 2009.

Regulamin pracy ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”, 2010.

Regulamin pracy ekspertów dla PO Produkcja filmowa, 2012.

Regulamin pracy ekspertów dla PO Produkcja filmowa, sesje 1-3/2014, 2014.

Regulamin pracy ekspertów dla PO Produkcja filmowa, sesje 1-3/2015, 2015. http://www.pisf.pl/files/dokumenty/po_2015/po_produkcja_filmowa/regulamin_pracy_ekspertow_dla_po_produkcja_filmowa_2015.pdf.

Regulamin pracy ekspertów dla PO Produkcja filmowa, 2016. http://www.pisf.pl/files/dokumenty/po_2016/po_produkcja_filmowa/Regulamin_pracy_ekspertow_w_Programie_Operacyjnym_Produkcja_filmowa_PISF_2016.pdf.

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1870, z późn. zm.

Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o kinematografii, Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111.

Zabłocki, M. J. (2010). Nowe programy PISF. „Magazyn FilmPro”, nr 1.

Zuchora, A. (2010). Więcej sztuki w instytucie. „Przekrój”, nr 21.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-16

Jak cytować

Majer, A. (2016). Ewaluacja aplikacji programu operacyjnego Produkcja filmowa w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Panoptikum, (16), 134–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/181

Numer

Dział

Artykuły