Producenckie kino Alka Pietrzaka

Autor

  • Artur Majer Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2022.27.07

Słowa kluczowe:

Aleksander Pietrzak, kino polskie, produkcja filmowa

Abstrakt

The paper entitled Alek Pietrzak’s Producer’s Cinema focuses on Aleksander Pietrzak, the director of the younger generation, his creative strategies and attitudes. The work’s ethos which he articulates and describes in interviews and press materials indicates his large producer’s awareness. According to him, a film-maker’s task is “the ability to organise work within the set deadline.” He prepares to this work painstakingly in order to fulfill the assumptions of the film set in the most efficient way. He chooses to collaborate not only with other contributors, but also with the institutions and companies whose support – substantive or financial – expedites production processes. Simultaneously, he draws from his personal know-how of the business, as well as makes use of the possibilities which he assumes during the conceptual work on the screenplay and shooting script.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczak, M. (2010). Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

https://bigfestivalowski.pl/, dostęp: 10.01.2023.

www.boxoffice.pl, dostęp: 17.10.2022.

Cegiełkowa, I. (2018). Juliusz. „Kino”, nr 9.

Corrigan, T. (2007). „Auteurs” i Nowe Hollywood. Przeł. Martyna Olszowska. „Kwartalnik Filmowy”, nr 60.

Hendrykowski, M. (1998). Komedia filmowa – wczoraj i dziś, [w:] K. Loska (red.), Kino gatunków wczoraj i dziś. Kraków: Rabid.

Kaczmarski, J. (2019). Technologia produkcji filmowej, [w:] A. Majer, T. Szczepański (red.), Kultura produkcji filmowej: teorie, badania, praktyki. Łódź: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Kuźma, D. (2018). Kino żartobliwego niepokoju. „Wprost”, nr 39.

Pietrzak, A. (2018a). Traumy najlepiej przepuścić przez filtr komediowy. Rozm. Marcin Zawiśliński. „Kino”, nr 9.

Pietrzak, A. (2018b). Nie da się być zabawnym 24 godziny na dobę. Rozm. Kuba Armata. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 9.

Pietrzak, A. (2021). Życie to nie zadanie z fizyki. Rozm. Mateusz Demski. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 7–8.

Pietrzak, A., Pastewka, M. (2018). Preprodukcja twórcza. „FilmPro”, nr 3.

Rudnicki, M., Kaczmarski, J. (2022a). Preprodukcja w języku filmowym. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 6.

Rudnicki, M., Kaczmarski, J. (2022b). Uzupełnienie do harmonogramu produkcji filmu PISF. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 7–8.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, Dz. U. 2005, Nr 132, poz. 111 (z późn. zm.).

Wróblewska, A. (2014), Rynek filmowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Zabłocki, M. J. (2022). Suplement. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 9.

Zarębski, K. (2021). Czarna owca. „Kino”, nr 9.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-19

Jak cytować

Majer, A. (2022). Producenckie kino Alka Pietrzaka. Panoptikum, (27), 142–154. https://doi.org/10.26881/pan.2022.27.07

Numer

Dział

Artykuły