Postfilmowa Łódź i spojrzenie turysty. Sposoby wykorzystywania filmowych walorów miasta w przedsięwzięciach biznesowych i niekomercyjnych

Autor

  • Ewa Ciszewska Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

The text deals with the strategies of commercialisation of film heritage drawing on the example of the city of Łódź. It provides an analysis of the ways in which film emblems are used in commercial activities as well as in those intended for the public good. The scope of inquiry includes such tourist products as the Łódź Walk of Fame and the Łódź Fairy Tale Route, as well as Stare Kino Cinema Residence hotel (and Stare Kino cinema situated on its premises), Wytwórnia 3D cinema, Helios cinema, the Film School, the Film Museum and the Se-ma-for Museum of Animation. The study poses the question of film locations used as objects in film-induced tourism and proves that the film-related tourist products offered in Łódź are based on the modes of representation characteristic of Hollywood cinema, and, secondly, that in most cases they refer to Hollywood cinema as such. The local film traditions, whether those of Łódź or, more generally, of Polish origin, are pushed to the backstage, behind the figures and formats derived from the imaginarium of the global history of cinema.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Albers, P. C., James, W. R. (1988). Travel photography: A methodological approach. „Annals of Tourism Research”, nr 15.

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity.

Beeton, S. (2016). Film-induced tourism. wyd. 2. Clevedon, Buffalo, Toronto: Channel View Publications.

Brzozowska, B. (2010). Manufaktura – nowa przestrzeń konsumpcji, [w:] Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, E. Rewers, A. Skórzyńska (red.), Poznań: Wydawnictwo UAM.

Brzozowska, B. (2011). Mieszkańcy jako turyści – rola wyobraźni turystycznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej, [w:] Konteksty sztuki, konteksty estetyki. Przestrzenie późnej nowoczesności. I. Lorenc, M. Salwa (red.). Łódź: Officyna.

Brzozowska, B. (2012). W temacie zabawy – zabawa tematem. Ludyczność tematyzowania w środowiskach konsumpcyjnych. „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu”, nr 13/14.

Brzozowska, B. (2016). „Creative City” as a Brand – The Case of Łódź, „Creativity Studies”. nr 9 (1).

Ciszewska, E., Klejsa. K. (red.) (2015). Kultura filmowa współczesnej Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

Taż. (2016), Łódź as a Central European Post-Cinematic City, and the Tourist Gaze, [w:] Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media. J. Dudková, K. Mišíková (red.). Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Ústav divadelnej vedy SAV.

Taż. (2012). Łódź filmowa. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, tom 51.

Taż. (2015) The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 1999. „Images. The International Journal of European Films Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XVII, nr 26.

Taż. (2016). Trudna sztuka koprodukcji. O pierwszym powojennym filmie polsko-czechosłowackim „Zadzwońcie do mojej żony” (1958) Jaroslava Macha, „Kwartalnik Filmowy”, nr 95.

Durlik, M., Mikurda, K. (2015). Wyspa na Targowej. Raport z badań dotyczących związków byłych studentów Szkoły Filmowej z miastem Łódź, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi, E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

Friedberg, A. (1993). Window Shopping: Cinema and the Postmodern. Berkley: University of California Press.

Faber, F., Tomala, K. (2011). Film Tourism, [w:] The long tail of tourism: Holiday niches and their impact on mainstream tourism. A. Papathanassis, (red.), Wiesbaden: Gabler Verlag.

Friedberg, A., (2010). „…więc jestem”. Kupujący-widz i przeistoczenie poprzez zakupy (tłum. B. Brzozowska) [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta. Kraków: Universitas.

Goddard, M. (2009). Untravelling HollyŁódź: The Industrial and Cinematic Imaginary of Łódź, [w:] Images of the City. A., Cieślak, A. Rasmus (red.), Newcastele upon Tyre: Cambridge Scholars Publishing.

Jonas, A., Kronenberg, M., Wawrzyniak M. (2010). Przewodnik po filmowej Łodzi, Łódź: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio.

Karpińska, E. G. (2013). Pomniki bez cokołów – realizacje przedstawiające mężczyzn, „Journal of Urban Ethnology”. nr 11.

Kino Wytwórnia. http://www.kinowytwornia.pl/o-nas/kino-3d-wytwornia-1/idea-i-profil-programowy (dostęp: 1.03.2016).

Koschany, R. (2010). Niewidzialne miasta? Przypadek filmu polskiego, [w:] E. Rewers, A. Skórzyńska (red.), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kreatywna Łódź. http://www.kreatywna.lodz.pl/page/123,dokumenty-zwiazane-z-strategia.html (dostęp: 09.09.2016).

Kristensen, L., Mazierska, E., Näripea, E. (2016). Gazing at the Baltic: Tourist Discourse in the Cinema of the Baltic Sea Countries, [w:] Music, Art and Diplomacy: East-West Cultural Interactions and the Cold War. S. Mikkonen, P. Suutari (red.), Farnham: Ashgate Publishing.

Kronenberg, M. (2015). Turystyka filmowa w Łodzi: potencjał – produkt – perspektywy, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi. E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

Tenże. (2012). Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Makowski, G. (2003). Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa: Trio.

Pabiś-Orzeszyna, M. (2015). Od Singapuru po Toronto. Muzeum Kinematografii w Łodzi, kolonialne pułapki i osierocone obiekty, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi, E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

Podolska, J., Wiewiórski, J. (2010). Spacerownik. Łódź filmowa. Łódź: Biblioteka Gazety Wyborczej.

Ritzer, G. (2010). Enchanting a Disenchanted World: Continuity and Change in the Cathedrals of Consumption. wyd. 3, Sage and Pine Forge Press.

Roesch, S. (2009). The Experiences of Film Location Tourists, Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publication.

RS (2015). Ostatni seans w kinie Bałtyk! Zamkną kultowe kino, „Express Ilustrowany”, 19.04.2015.http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3828557,ostatni-seans-w-kinie-baltyk-zamkna-kultowe-kino-zdjecia,id,t.html (dostęp: 1.03.2016).

Rutkiewicz, P. (2015). Kina w Łodzi w latach 1990-2012. Od centralizacji do specyfikacji rynkowej, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi. E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

Sivula, A. (2014). Corporate history culture and useful industrial past: a case study on history management in Finnish cotton company Porin Puuvilla Oy, „Electronic Journal of Folclore” nr 57.

Tanskanen, T. (2012). Film Tourism: Study on How Films Can Be Used to Promote Tourism, Vantaa: Laure University of Applied Sciences.

Tzanelli, R., Yar, M. (2014). Breaking Bad, Making Good: Notes on a Televisual Film Industry, „Mobilities”, s. 1-19: http://dx.doi.org/10.1080/17450101.2014.929256.

Urry, J., Larsen, J. (2011). The Tourist Gaze 3.0. Los Angeles: Sage.

Urząd Miasta Łodzi. http://uml.lodz.pl/miasto/strategia/ (dostęp 8.09.2016).

Wiewiórski, J. (2016). Triumf Ziemi obiecanej, Łódź: Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-16

Jak cytować

Ciszewska, E. (2016). Postfilmowa Łódź i spojrzenie turysty. Sposoby wykorzystywania filmowych walorów miasta w przedsięwzięciach biznesowych i niekomercyjnych. Panoptikum, (16), 205–227. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/186

Numer

Dział

Artykuły