Teatralność sztuki wideo – festiwal In Out 2016

Autor

  • Jakub Kłeczek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

The article describes the selected works presented during the festival In Out in 2016. The topic of the festival (theatricality) has inspired many artists to recognise the zone of remediation between the theatre and electronic media. The works of Bogna Burska, Michał Soja, Eva Van Tongeren, Piotr Urbaniec, and Katarzyna Świnarska presented at the festival have interpreted the category of theatricality on many different levels. The article analyses the theatricality of the work from the perspective of reflection of Samuel Weber, Samuel Beckett, Philip Auslander, and other artists and theorists.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Soja M. (2015). Zapis z Wczoraj, inoutfestival.pl/index.php?mod=movie&aid=11. (dostęp: 30.04.2016)

Morawski P., Woszczenko J. (2016). Festiwal – Idea, inoutfestival.pl/index.php?mod=festiwal_idea. (dostęp: 30.04.2016).

Schechner R. (2006). Dramat społeczny, [w:] tegoż, Performatyka. Wstęp (tłum. T. Kubikowski), Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.

McKenzie J. (2011). Liminautyczna pętla zwrotna, [w:] tegoż, Performuj albo...?(tłum. T. Kubikowski). Kraków: Universitas.

Weber S. (2009). Teatralność jako medium (tłum. J. Burzyński). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego „Hermeneia”.

Glosek D. (2012). Teatr: na granicy światów, „Estetyka i Krytyka”, nr 2. BADANIE PUBLICZNOŚCI TEATRÓW W STOLICY - R APORT, issuu.com/instytut.teatralny/docs/badanie_publicznosci_teatrow_w_stolicy-raport/1. (dostęp: 02.11.2015).

Auslander P. (2012). Na żywo czy...? (tłum. M. Borowski, M. Sugiera). „Didaskalia”, nr 107.

McLuhan M., Fiore Q. (1996). The Medium Is the Massage. Corte Modera: Gingko Press, 1996.

Muraszko M. (2016). Teatralny In Out Festival w Łaźni [ROZMOWA], cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,19944002,0,Teatralny-In-Out-Festival-w-Lazni—ROZMOWA-.html. (dostęp: 30.04.2016).

Brecht B. (2005). Efekty osobliwości w chińskiej sztuce aktorskiej, [w:] E. Guderian-Czaplińska, G. Ziółkowski (red.), Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej, Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.

Lovell K. R. (2011). Fragmented Liveness / Mediated Moments, „Speech & Drama Honors Theses” 2011, nr 5, digitalcommons.trinity.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=speechdrama_honors. (dostęp: 30.04.2016).

Swinarska K. (2016). Przemieszczenie. Interpasywność Spojrzenia, www.kswinarska.art.pl/doktorat.html. (dostęp: 30.04.2014).

Pobrania

Opublikowane

2016-11-16

Jak cytować

Kłeczek, J. (2016). Teatralność sztuki wideo – festiwal In Out 2016. Panoptikum, (16), 306–316. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/191