Kolorystyka fasad gdańskich domów mieszczańskich w drugiej połowie XVI wieku i we wczesnym XVII wieku

Autor

  • Anna Kriegseisen

DOI:

https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.06

Słowa kluczowe:

schematy barwne, zestawienia barw, fasady, kamienice mieszczańskie, Gdańsk, tynk, kamień, rzeźba

Abstrakt

Okres od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku był czasem ożywionego ruchu budowlanego spowodowanego świetną sytuacją ekonomiczną i kulturotwórczą aktywnością Gdańska. Jednym ze znaków rozpoznawczych nowej, reprezentacyjnej architektury miejskiej, której formy wykształciły się w latach 1550–1630, ale trwały również w okresie późniejszym, była fasada gdańskiej kamienicy manierystycznej.

Fasady utrzymane w stylu renesansu północnego czy też niderlandzkiego manieryzmu określa się umownie pod względem kolorystyki jako czerwono‑białe, przy czym czerwień interpretuje się jako barwę nietynkowanej cegły, a biel – jako naturalną barwę kamienia stosowanego do dekoracji rzeźbiarskiej.

Drugim typem elewacji, który pojawił się w drugiej połowie XVI wieku i na początku XVII wieku, była fasada o bogatszej, bardziej rozbudowanej dekoracji kamiennej. Reprezentacyjny charakter tych fasad podkreślono za pomocą opracowania malarskiego. Siatka podziałów architektonicznych zakrywała niemal całą ścianę, zwłaszcza że tego typu elewacje przeprute były wielkimi oknami, rozmieszczonymi w trzech osiach na każdej kondygnacji. Powierzchnie tynkowane stanowiły niewielką część całej płaszczyzny. Wystrój malarski sprawiał, że fasady te można było wziąć za wzniesione w całości z kamienia.

W fasadach o szarym tle, sprawiających wrażenie w całości kamiennych, portale i dekorację rzeźbiarską malowano w sposób imitujący biały marmur. Często kompozycji dopełniały barwne laserunki, a zawsze – złocenia. Stolarka drzwiowa również była malowana, podobnie jak okienna, w odcieniach zieleni, ugru, a nawet czerwieni. Kraty okienne malowano na czerwono lub złocono. Malowano również balustrady przedproży przed fasadami. W ten sposób osiągnięto pożądany efekt reprezentacyjny, stosując znacznie tańsze wersje materiałów, które były w owym czasie łatwo dostępne na gdańskim rynku.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Angielska Anna, The Effect of the Original Polychromy on a State of Preservation of the Portal in the Tenement‑House, Piwna 1, Gdańsk [in:] 6th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Proceedings, Toruń 1988, pp. 175–118.

Curicke Reinhold, Der Stadt Danzig historische Beschreibung, Danzig–Amsterdam 1687.

Doerner Max, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Warszawa 1975.

Halle Johann Samuel, Werkstätte der heutigen Künste, Bd. 1, Brandenburg–Leipzig 1761.

Badania architektoniczne i konserwatorskie. Dwór V, red. Izabela Huk‑Malinowska, Marcin Kaniewski, Gdańsk 2006, typescript in the archives of the provincial conservator in Gdańsk.

Król Danuta, Woźniak Piotr, Zakrzewski Leszek, Kamienie szwedzkie w kulturze i sztuce Pomorza, Gdańsk 2004.

Leijen Nora, Kleur doet leven, Onderzoek naar het historische kleurgebruik op 16de en 17de eeuwse gevels in Amsterdam, Utrecht 2008.

Macek Pavel, Barevnost Fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnoceni, a obnova exteriéru historických staveb, Praha 2009.

Meckel Carl A., Flier Max, Das Schlüterhaus in Danzig, “Zentralblatt der Bauverwaltung” 1913, Nr. 35, pp. 235–237.

Meckel Carl A., Flier Max, Das Schlüterhaus in Danzig, “Zentralblatt der Bauverwaltung” 1913, Nr. 37, pp. 247–250.

Miłobędzki Adam, Niderlandzka i niderlandyzująca architektura jako zjawisko kulturowe i artystyczne, 1550–1630 [in:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej w Toruniu w grudniu 1992 r., red. Teresa Hrankowska, Warszawa 1995.

Pellemans Ronald A.M., De kleur van de stad, Amsterdam 2007.

Phleps Hermann, Das ehemalige Schöffenhaus der Rechtstadt in Danzig, “Zentralblatt der Bauverwaltung” 1908, Nr. 77.

Phleps Hermann, Farbige Architektur bei den Römern und im Mittelalter, Berlin 1930.

Rollenhagen Otto, Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910–1915) / Analiza i opis gdańskich kamienic mieszczańskich. Edycja nieopublikowanej dysertacji (1910–1915), Hg. Ewa Barylewska‑Szymańska, Elke Bauer, Dietmar Poppe, Wojciech Szymański, Marburg ‒ Gdańsk 2008.

Rouw Kees, 55 kleuren voor Dordrecht, “Monumenten” 2004, Nr. 3, pp. 9–18.

Skonieczny Arkadiusz, Kamienica ul. Browarna 5, Toruński Serwis Turystyczny, https://www.turystyka.torun.pl/art/922/kamienica‑ul‑browarna‑5.html [29.09.2020].

Skonieczny Arkadiusz, Kamienica ul. Małe Garbary 7, Toruński Serwis Turystyczny, https://www.turystyka.torun.pl/art/918/kamienica‑ul‑male‑garbary‑7.html [29.09.2020].

Slánský Bohuslav, Technika malarstwa, t. 1: Materiały do malarstwa i konserwacji, Warszawa 1960.

Thum Friedrich, Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel, Berlin 1914.

Trautwein Katrin, Naturpigmente und die Urpalette der Architekturfarben, Uster 2011.

Tylicki Jacek, Bartłomiej Miltwitz i Adolf Boy: Addenda et corrigenda [in:] Studia z dziejów sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej, Gdańsk 2003.

Van der Klooster Olga, Van Leidse schilders mette groote quast. Historische buitenkleuren in de Sleutelstad, Leiden 2011.

Wardzyński Michał, Marmo bianco statuario z Carrary oraz inne importowane gatunki marmurów włoskich w małej architekturze i rzeźbie na terenie dawnej Rzeczypospolitej od XVI do końca XVIII wieku, “Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” 2014, t. 13, pp. 91–135.

Zinówko Grażyna, Drawings of Gdańsk and Foreign Artists Working in Gdańsk in the Nineteenth Century, Gdańsk 2016.

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Kriegseisen, A. (2022). Kolorystyka fasad gdańskich domów mieszczańskich w drugiej połowie XVI wieku i we wczesnym XVII wieku. Porta Aurea, (21), 146–161. https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.06