Rozwój i wykorzystanie zasady poglądowości w edukacji matematycznej dzieci

Słowa kluczowe: edukacja matematyczna dzieci, zasada poglądowości, interaktywne nauczanie, geometria poglądowa

Abstrakt

The first part of the article presents the history of the development of the principle of viewpoints starting from its illustrative and static perception, and ending with its contemporary, interactive use. In the second part, referring to our own research, we describe and analyze the contemporary use of the principle of viewpoint during extracurricular mathematical classes organized for pre-school and younger school children. The essence of the contemporary use of the principle of objectivity is the intentional and skilful use of didactic means while shaping the mathematical concepts of students. Attention was paid to the fact that children were provided with conditions free and without time pressure to experiment with mathematical objects, the ability to agree their observations and discoveries with their peers, the teacher.

Bibliografia

Aebli H. (1982), Dydaktyka psychologiczna. Warszawa, PWN.

Bacon F. (1995), Nowa Atlantyda i z Wielkiej Odnowy. Warszawa, Wydawnictwo ALFA.

Bobik E. (1994), O symbolach matematycznych. „Matematyka”, 2 (marzec-kwiecień).

Karwasz G.K., Kruk J. (2012), Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej – wystawy, muzea i centra nauki, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Karwasz G., Kruk J., Chojnacka J., Edukacja multimedialna w centrach nauki i eksploratorach, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2011/Edukacja_Multimedialna.pdf, 22.12.2017.

Komeński J.A. (1956), Wielka Dydaktyka. Wrocław, Wydawnictwo PAN.

Kruk J. (2005), Eksploratorium jako miejsce alternatywnego uczenia się: na przykładzie projektu artefaktum, W: T. Bauman (red), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kruk J. (2008), Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Krygowska Z. (1977), Zarys dydaktyki matematyki. Cześć 1. Warszawa, WSiP.

Nawroczyński B. (1987), Dzieła wybrane. tom II. Zasady nauczania. Warszawa, WSiP.

Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Sośnicki K. (1959), Dydaktyka ogólna. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo.

Urbańczyk F. (1960), Zasady nauczania matematyki. Warszawa, PZWS.

Wilk-Siwek H. (1997), Przewodnik metodyczny 1,2. O nauczaniu i uczeniu się matematyki w klasiepierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Bielsko-Biała, Wydawnictwo KLEKS.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Bojarska-Sokołowska, A. (2019). Rozwój i wykorzystanie zasady poglądowości w edukacji matematycznej dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 125-136. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.12