Wykorzystanie STEAM-owego projektu w kształtowaniu wybranych pojęć geometrycznych u przedszkolaków

  • Agnieszka Bojarska-Sokołowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: STEAM, intuicje geometryczne dzieci, orientacja przestrzenna

Abstrakt

The article presents the concept of using steam design in the shaping of geometric concepts in preschool children. Attention was paid to shaping the spatial imagination of children, i. e. developing spatial orientation, discovering the properties of solids and the concept of symmetry. However, mathematical knowledge was not treated as a separate field of knowledge, but as a tool to solve a specific problem, which in this study is the creation of a tourist, mobile guide.

Bibliografia

Bilewicz-Kuźnia B. (2014), Edukacja geometryczna dzieci. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bojarska-Sokołowska A. (2015), Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Bojarska-Sokołowska A. (2019), Pozaszkolne formy edukacji matematycznej. Popularyzacja matematyki, interaktywność w kształceniu, kultura matematyczna. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Bruner J. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Bugajska-Jaszczołt B., Drygała D. (2006), Jak uczymy przyszłych nauczycieli algebry liniowej? W: M. Czajkowska, G. Treliński (red.), Kształcenie matematyczne. Tendencje, badania, propozycje dydaktyczne. Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Czajkowska M., Bugajska-Jaszczołt B. (2018), Umiejętności geometryczne trzecioklasistów w świetle wyników badań. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(40).

Filip J., Rams T. (2000), Dziecko w świecie matematyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2016), O kryzysie edukacji matematycznej dzieci. Rozpaczliwe wołanie o działania naprawcze. „Matematyczna Edukacja Dzieci”,1.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2015), Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Hejny M. (1997), Rozwój wiedzy matematycznej. „Dydaktyka Matematyki”, 19.

Komeński J.A. (1956), Wielka Dydaktyka. Wrocław, Wydawnictwo PAN.

Mączka M. (2016), Pierwsze spotkanie uczniów z geometrią – jak to robią Japończycy? „Matematyczna Edukacja Dzieci”,1.

Nowecki B. (1988), Nauczanie początkowe matematyki. Podręcznik dla nauczyciela. T. 4. Warszawa, WSiP.

Plebańska M. (2018), STEAM – edukacja przyszłości. „Meritum”, 4(51).

Plebańska M., Trojańska K. (2018), STEAM-owe Lekcje (EPUB). Warszawa, elitera.

Pytlak M. (2014), Wprowadzenie uczniów klasy III szkoły podstawowej w świat geometrii trójwymiarowej. W: H. Kąkol (red.), Współczesne problemy nauczania matematyki. Bielsko-Biała, Wydawca Koło SNM Forum Dydaktyków Matematyki.

Tocki J. (2006), Struktura procesu kształcenia matematycznego. Cz. 1. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Trojańska K. (2018), STEAM-owe lekcje. „Meritum”, 4(51).

Semadeni Z. (2018), Porównanie poziomów rozwoju pojęć geometrycznych u uczniów Hejnego z poziomami van Hielów. „Journal of Modern Science”, 2(37).

Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska G., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Swoboda E. (2006), Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

van Hiele P.M. (2003), Podobieństwa i różnice między teorią uczenia się i nauczania Skempa a poziomami myślenia van Hielego. „Dydaktyka Matematyki”, 19.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej… (Dz. U. z 2017 r., poz. 356, ze zm.).

Opublikowane
2021-10-13
Jak cytować
Bojarska-Sokołowska, A. (2021). Wykorzystanie STEAM-owego projektu w kształtowaniu wybranych pojęć geometrycznych u przedszkolaków. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 98-112. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.07
Dział
Rozprawy i artykuły