Refleksje nad zastosowaniem korczakowskich metod partycypacyjnej pracy z dziećmi w obozach dla uchodźców

Autor

  • Urszula Markowska-Manista Uniwersytet Warszawski
  • Dominika Zakrzewska-Olędzka Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.07

Słowa kluczowe:

partycypacja, studia nad dzieciństwem, korczakowskie metody pracy z dziećmi, prawa dzieci

Abstrakt

The aim of the article is to outline the specifics of places and spaces – refugee camps and centers, where children constitute the majority. Through reference to activities implemented there and oriented towards children, we discuss their problematic character connected with e.g. the absence of participatory, rights-based approach (art. 12 CRC) that serves children’s emancipation and equality. In the second part of the article, we propose the implementation of Janusz Korczak’s methods – solutions for participatory work with children (“underprivileged” groups), which seem both timeless and universal. An ethical and contextual adaptation or inspiration based on Korczak’s methods in work designed for backgrounds connected with children remaining in closed and semi-closed systems, provides a chance for children’s basic participation in decision-making in matters that concern their lives. At the same time, it is an opportunity to learn children’s opinions and an expression of respect for the child as a per-son who functions here and now, in the place and space of his or her temporary stay – a refugee camp, where an international protection system for children and adults is far from effective.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augé M. (2010), Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Beazley H., Bessell S., Ennew J., Waterson R. (2009), The right to be properly researched: research with children in a messy, real world. „Children’s Geographies”, 7(4).

Beazley H., Bessell S., Ennew J., Waterson R. (2011), How are the human rights of children related to research methodology. W: A. Invernizzi, J. Williams (eds.), The human rights of children: From visions to implementation. Oxford, Routledge.

Bennouna C., Mansourian H., Stark L. (2017), Ethical considerations for children’s participation in data collection activities during humanitarian emergencies: A Delphi review. „Conflict and Health”, 11.

United Nations (1989), Convention on the Rights of the Child, art. 12. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, 13.04.2019.

Council of Europe (2017), Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017–2019). https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/action-plan, 8.11.2019.

Cywiński A. (2014), Eglantyne Jebb i jej wkład w rozwój praw dziecka. „Rocznik Pedagogiczny”, 37.

Diken B. (2011), Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych: biopolityka i koniec miasta. „Praktyka Teoretyczna”, 2–3(127).

Ennew J. (2011), Has research improved the human rights of children? Or have the information needs of the CRC improved data about children? W: Invernizzi A., Williams J. (eds) The Human Rights of Children: From Visions to Implementation. Farnham: Ashgate.

Falska M. (2007), Nasz Dom. Zrozumieć się, porozumieć, poznać. Zakład Wychowawczy „Nasz Dom”. Szkic informacyjny. Warszawa, Anchor.

Gafarowski D. (2014), Kwestia uchodźstwa w nauce o stosunkach międzynarodowych: przegląd podstawowej literatury i wybranych kierunków badań. „CMR Working Papers”, 69(127).

Gulczyńska A. (2017), Partycypacja społeczna dzieci i młodzieży – analiza dyskursu wykluczenia społecznego. „Pedagogika Społeczna”, 1(63).

Jarosz E. (2016), Partycypacja dzieci a rozwój zaangażowania obywatelskiego. „Pedagogika Społeczna”, 2(60).

Juskowiak P. (2011), Od tłumacza. W: B. Diken (red.), Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych: biopolityka i koniec miasta. „Praktyka Teoretyczna”, 2–3(127).

Korczak J. (1957), Wybór pism, red. I. Newerly, t. 3. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Lansdown G. (2001), The Importance of Participation. W: G. Lansdown (ed.), Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence, UNICEF Innocenti Research Centre.

Lansdown G. (2005), The Evolving Capacities of the Child. Florence, UNICEF Innocenti Research Centre.

Liebel M. (2012), Children’s Rights from Below. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Liebel M., Markowska-Manista U. (2017), Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany.Warszawa, Wydawnictwo APS.

Markowska-Manista U., Pasamonik B. (red.) (2017), Kryzys migracyjny: perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D. (w druku), Children’s rights through Janusz Korczak’s perspective and their relation to children’s social participation. W: S. Thomas et al. (Hrsg.), Partizipation in der Bildungsforschung. Weinheim, Beltz Juventa.

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D. (2019), La pedagogía de Janusz Korczak y los métodos de trabajo participativo con los niños por sus derechos humanos. „Sociedad e Infancias”, 3.

McAdam J. (2014), Conceptualizing “crisis migration”: a theoretical perspective. W: S.F. Martin, S. Weerasinghe, A. Taylor (eds.), Humanitarian crises and migration: Causes, consequences and responses. London, Routledge.

Nigel T. (2007), Towards a Theory of Children’s Participation. „International Journal of Children’s Rights”, 15.

Ostrowicka B. (2012), Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku. Łódź, Wydawnictwo Literatura.

Pasamonik B., Markowska-Manista U. (2017), Wprowadzenie (O kryzysie migracyjnym z perspektywy pedagogiczno-psychologicznej). W: B. Pasamonik, U. Markowska-Manista (red.), Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Skelton T. (2009), Children’s geographies/geographies of children: Play, work, mobilities and migration. „Geography Compass”, 3(4).

Stephenson P., Gourley S., Miles G., Blackman R. (2004), Child participation. Teddington, Tearfund.

Szlązakowa A. (1978), Janusz Korczak. Warszawa, WSiP.

Witkowska-Krych A. (2012), Metody pracy Korczaka. Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wołoszyn S. (1978), Korczak. Reformator wychowania. Warszawa, Wiedza Powszechna.

Zolberg A.R., Suhrke A., Aguayo S. (1989), Escape from Violence. Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World. New York–Oxford, Oxford University Press.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Markowska-Manista, U., & Zakrzewska-Olędzka, D. (2019). Refleksje nad zastosowaniem korczakowskich metod partycypacyjnej pracy z dziećmi w obozach dla uchodźców. Problemy Wczesnej Edukacji, 45(2), 72–80. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.07