Propaganda image of the social world in Polish children’s songs

Autor

  • Małgorzata Pilecka Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.11

Słowa kluczowe:

społeczna wiedza dzieci, piosenki dziecięce, oferta kulturalna dla dzieci, język propagandy, przemoc symboliczna

Abstrakt

The aim of this paper is to present results of critical analyses of Polish children’s songs. Having analysed the lyrics of more than eighty Polish children’s songs, the author couched main categories construing the image of the social world presented in them. The qualitative research revealed propaganda role of the language used in children’s songs: the features of social world (i.e. people, places, relationships, behaviours and values) that are presented in these songs often transmit strongly stereotypical and oversimplified vision of the social reality. In this sense, social education is based on manipulation in which lyrics are the main tool of symbolic violence.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartmiński J. (2007), Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bjorn M. (2000), Synchronous chorusing and human origins. In: N. Wallin, B. Merker, S. Brown (eds.), The origins of music. Cambridge, Massachusetts, MIT.

Blacking J. (1973), How musical is Man? Seattle, University of Washington Press.

Bourdieu P., Passeron J.C. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bralczyk J. (2001), O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Warszawa, Wydawnictwo TRIO.

Cackowska M. (2009), Książka obrazkowa dla dzieci. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Dyskursy – Problemy – Rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Chmura-Rutkowska I. (2002), „Fartuchowce” i strażacy – czyli płeć w elementarzu. „Forum Oświatowe”, 27(2).

Cieślikowski J. (1975), Dziecięca literatura i subkultura. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Delamont S. (1996), A Woman’s Place in Education: Historical and Sociological Perspectives on Gender and Education (Cardiff Papers in Qualitative Research). Avebury, Routledge.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hirsch J.B. (2013), Meaning and the Horizon of Interpretation. In: J.A. Hicks, C. Routledge (eds.), The Experience of Meaning in Life: Classical Perspectives, Emerging Themes, and Controversies. Springer Science + Business Media, Dordrecht.

Huizinga J. (1985), “Homo ludens”: Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, Czytelnik.

Jordania J. (2006), Who Asked the First Question? Origins of Human Choral Singing, Intelligence, Language and Speech. Tbilisi, Logos.

Kang Shin J. (2017), Get Up and Sing! Get Up and Move! Using Songs and Movement with Young Learners of English. „English Teaching Forum”, 2(55).

Klus-Stańska D. (2002), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP.

Kohlberg L. (1981), Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development. San Francisco, CA, Harper & Row.

Kołodziejski M. (2012), Muzyka i wielostronna edukacja dziecka. Częstochowa, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.

Kwiatkowski S. (1977), Słowo i emocje w propagandzie. Warszawa, Książka i Wiedza.

Nikolajeva M., Scott C. (2006), How Picturebooks Work. Children’s Literature and Culture. New York, Routledge.

Opie I., Opie P. (1985), The Singing Game. Oxford, Oxford University Press.

Przychodzińska M. (1989), Wychowanie muzyczne: idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa, WSiP.

Rapley T. (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reboul O. (1980), Kiedy słowo jest bronią [1975]. In: M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo. Warszawa, Czytelnik.

Sapir E. (1978), Kultura, język, osobowość. Warszawa, PIW.

Stern J.P. (1980), Manipulacja za pośrednictwem cliché [1972]. In: M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo. Warszawa, Czytelnik.

Szulczewski M. (1971), Propaganda polityczna: zarys problematyki teoretycznej. Warszawa, Książka i Wiedza.

Waller Hastings A. (2008), Moral Simplification in Disney’s „The Little Mermaid” [1983]. In: A. Schwenke, T. Rosenberg (eds.), Considering Children’s Literature. A Reader. Canada, Broadview Press.

Wasilewska A. (2013), Archetypy świata dziecięcego: światy wyobraźni w narracjach dzieci. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Whorf B.L. (1982), Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa, PIW.

Wygotsky L. (1980), Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes. Boston, Harvard University Press.

Zalewska E. (2013), Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas podstawowych. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Pilecka, M. (2019). Propaganda image of the social world in Polish children’s songs. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 116–124. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.11

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły