Doświadczanie rzeczywistości szkolnej przez uczniów edukacji początkowej

  • Renata Michalak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: organizacja procesu kształcenia, codzienność edukacyjna, edukacja wczesnoszkolna, doświadczenia szkolne, kompetencje kluczowe, rola nauczyciela

Abstrakt

The teacher, especially at the stage of primary education, has a significant impact on the child’s development. The research intends to seek an answer to the main problem: How do early school teachers organize the education process for students due to key competences important for their functioning at subsequent stages of education? For that purpose, the experience of 387 children was examined in the following areas: possibilities of carrying out tasks in group work; the presence of outdoor education in school’s everyday life; the participation of experts from outside the school in the implementation of school tasks; using students’ various teaching resources, including multimedia, and undertaking research tasks. According to the following research results, teachers do not create conditions conducive to the acquisition of key competences by the students for their important function in the present and the future in school and beyond.

Bibliografia

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Camilli G., Vargas S., Ryan S., Barnett W.S. (2010), A meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive development. „Teachers College Record”, 112(3).

Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Warszawa, CKE.

Gawrysiak M. (2010), Wytresowany pies czy autonomiczny kot? O edukacji komputacjonistycznej, konstruktywistycznej i konektywistycznej. W: Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna XXI wieku. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Johnson L., Smith R., Willis H., Levine A., Haywood K. (2011), The 2011 Horizon Report. Austin, Texas, The New Media Consortium.

Kalinowska A. (2010), Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycz-nego. Warszawa, CKE.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Krauze-Sikorska H. (2011), Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju. W: H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kuszak K. (2011), Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Matczak A. (2003), Zarys psychologii rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Michalak R. (2004), Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań, Wydawnictwo Na-ukowe UAM.

Michalak R. (2011), Poznawanie świata przyrody jako kontekst kształtowania kompetencji poznawczych trzecioklasistów. W: H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Michalak R. (2013), Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Michalak R., Parczewska T. (2019), (Nie) obecność outdoor education w kształceniu szkolnym. Lu-blin, Wydawnictwo Naukowe UMCS.

Mikołajczyk K. (2011), Kompetencje emocjonalne dziecka w późnej fazie dzieciństwa. W: H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sowińska H. (2011), Rozwój kompetencji społecznych dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W: H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wadsworth B.J. (1998), Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa, WSiP.

Żytko M. (2010), Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. W kontekście badań umiejętności trzecioklasistów. Warszawa, CKE.

Żytko M. (2011), Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. O doświadczeniach językowych trzecioklasistów. Warszawa, CKE.

Opublikowane
2020-03-31
Jak cytować
Michalak, R. (2020). Doświadczanie rzeczywistości szkolnej przez uczniów edukacji początkowej. Problemy Wczesnej Edukacji, 48(1), 30-39. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.48.03