„Obyś swoje dzieci uczył” – rodzice najmłodszych uczniów o edukacji zdalnej podczas pierwszej fazy pandemii COVID-19

Autor

  • Dorota Zaworska-Nikoniuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

edukacja na odległość, edukacja online, współpraca rodziców z nauczycielami, ocena rodziców edukacji zdalnej, pandemia – COVID-19, uczenie się, wczesna edukacja

Abstrakt

In the conducted research, I was interested in the assessment of selected aspects of distance learning by parents of pupils in grades 1–3 of primary schools, on which I focused my attention in the undertaken research. Their aim was to diagnose the needs and expectations of parents regarding distance learning in the future, based on their experiences during the first phase of the COVID-19 pandemic. The research was conducted with the use of qualitative interviews conducted on 157 people, and supplemented by the analysis of the “Librus” distance learning reports. They showed that parents did not question the purposefulness of introducing distance learning model, but were critical of the forms of its administration, especially when lessons were not conducted online. Parents were very reluctant to send tasks to students via the Electronic Journal by teachers and the requirement to fill them in and send them back for evaluation. The teacher’s involvement in conducting online lessons, while activating students, was assessed positively. In the case of such young children, parents were disturbed by the lack of care in day-care centres, the closure of schools and the need to educate children at home.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Beilmann M., Opermann S., Kalmus V., Donoso V., Retzmann N., d’Haenens L. (2020), Homeschool communication on children’s digital skills development: Based on interviews with experts from the education sector. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4395695.

Bilicki T. (2020), Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii Covid 19. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Warszawa, EduAkcja.

Creswell W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Groenwald M. (2020), Czas w uczeniu się. Analiza krytyczna perspektywy obiektywistycznej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 48(1).

Klus-Stańska D. (2015a), Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka. Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji. „Studia Pedagogiczne”, 68.

Klus-Stańska D. (2015b), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2009), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kozinets R.V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne on-line. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Librus (2020a), Nauczanie zdalne. Jak zmieniło się na przestrzeni czasu. Raport nr 2 z badania ankietowego. Maj 2020. http://files.librus.pl/articles/00pic/20/05/29/librus/Librus_RAPORT2_nauczanie_zdalne_maj2020.pdf, 2.09.2020.

Librus (2020b), Nauczanie zdalne – jak wygląda w naszych domach? (raport z badania ankietowego). https://www.librus.pl/wp-content/uploads/2020/06/Nauczanie_zdalne_jak_wyglada_w_naszych_domach_raport_kwiecien_2020.pdf, 2.09.2020.

Makowska M. (2013), Desk research. W: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.

Nowicka M. (2020), Wizerunek nauczyciela w czasach pandemii na forach internetowych rodziców. Referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Dziecko-cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i Wyzwania: Cyfrowość w kontekstach akademickich”, organizowanej przez Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedrę Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, przy współpracy Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie.

Olczak A. (2011), O zjawisku zniewolenia w rzeczywistości edukacyjnej. W: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa, Żak.

Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M. (2020), Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. https://files.librus.pl/articles/00pic/20/07/09/librus/a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf, 13.02.2021.

Plichta P. (2020), Różnorodne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Warszawa, EduAkcja.

Poleszak W., Pyżalski J. (2020), Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie pandemii. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Warszawa, EduAkcja.

Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M. (2020), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Gdańsk, GWP.

Pyżalski J. (2020), Wstęp. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Warszawa, EduAkcja.

Szyller A. (2018), Bezrefleksyjna codzienność refleksyjnych uczniów czyli polska edukacja wczesnoszkolna z podręcznikiem w tle. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 40(1).

Śliwerski B. (2015), Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tanaś M. (2004), Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość. W: M. Tanaś (red.), Pedagogika a środki informatyczne i media. Warszawa–Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tanaś M. (2015), Distance Education as an Object of Study and Reflection of Pedagogy in Poland. „International Journal of Electronics and Telecommunications”, 61(3).

Walter N. (2020), Mamy (za)duży wybór – jak nie zgubić się wśród cyfrowych narzędzi. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Warszawa, EduAkcja.

Żytko M. (2020), Wczesna edukacja – między standaryzacją w upodmiotawianiem. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 49(2).

Opublikowane

2021-09-14

Jak cytować

Zaworska-Nikoniuk, D. (2021). „Obyś swoje dzieci uczył” – rodzice najmłodszych uczniów o edukacji zdalnej podczas pierwszej fazy pandemii COVID-19. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 91–105. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6426

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły