„Oni się tylko bawią” – czy tylko? Kontrowersje wokół hasła nauka przez zabawę

Autor

  • Jolanta Zwiernik Dolnośląska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.03

Słowa kluczowe:

zabawa, nauka, nauka przez zabawę, dorosły w zabawie dziecka

Abstrakt

The content of this article are considerations relating to the slogan of play-based-learning. In the first part of the text, referring to the classical definition by Johan Huizinga, the characteristics of play and its functions are presented (Hurlock, Brzezinska), the definition of learning by Teresa Bauman is quoted, and the activity of learning understood as a creative process is discussed (Stasiakiewicz). The second part of the text analyzes two theoretical positions (Moyles, Edwards) and relates their fragments to examples from educational practice. In the conclusion, the author returns to the initial thesis of the article stating that play, learning and work are three different areas of human activity and it is good to preserve their separateness for the benefit of each of them.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bauman T. (2005), Dydaktyczny i społeczny status uczenia się. W: T. Bauman (red.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bilewicz-Kuźnia B. (2015), Zabawa i nauczanie przez zabawę w podstawie programowej i wy-branych programach wychowania przedszkolnego. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 4(38).

Brėdikytė M. (2012), Akt kulturowego upośredniczenia w zabawie dzieci, „Forum Oświatowe”, 24, 2(47).

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Wydawnictwo Universitas.

Bruner J.S. (1971), O poznawaniu. Warszawa, PIW.

Bruner J.S. (1974), W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa, PIW.

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Brzezińska A. (1985), Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkol-nym. W: A. Brzezińska, M. Burtowy, Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Combs J.E. (2011), Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Corsaro W.A. (2011), The Sociology of Chilhood. Thousand Oaks, Pine Forge Press.

Dorak-Wojakowska L. (2012), Komunikacyjny wymiar performansu kulturowego. „Horyzonty Wychowania”, 11(22), http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-ele-ment-000171397673, 14.12.2021.

Dyner W.J. (1971), Zabawy tematyczne dzieci w domu i przedszkolu. Wrocław, Wydawnictwo Osso-lineum.

Edwards S. (2017), Play-based learning and intentional teaching: forever different? „Australasian Journal of Early Childhood”, 42(2), http://dx.doi.org/10.23965/AJEC.42.2.01, 14.12.2021.

Elkonin D.B. (1984), Psychologia zabawy. Warszawa, WSiP.

Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, Fundacja Aletheia.

Huizinga J. (1985), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.

Hurlock E.B. (1985), Rozwój dziecka. T. 2. Warszawa, PWN.

Janowski A. (1998), Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa, WSiP.

Łukaszewski W. (1984), Szanse rozwoju osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Nentwig-Gesemann I., Klar I. (2004), Akcjonizm, regularność i reguły – o kulturze dziecięcych zabaw. W: S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Okoń W. (1987), Zabawa a rzeczywistość. Warszawa, WSiP.

Stasiakiewicz M. (1980), Twórcza aktywność dziecka jako czynnik jego rozwoju. „Życie Szkoły”, 10.

Tomaszewski T. (1984), Ślady i wzorce. Warszawa, WSiP.

Wood E. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zwiernik J. (1996), Alternatywa w edukacji przedszkolnej. Studium teoretyczno-empiryczne. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwiernik J. (2009), Zabawa jako medium dziecięcej codzienności – etnografia w przedszkolu. „Pro-blemy Wczesnej Edukacji”, 2(10).

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Zwiernik, J. (2022). „Oni się tylko bawią” – czy tylko? Kontrowersje wokół hasła nauka przez zabawę. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 37–49. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.03

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły