Przedszkolny plac zabaw z perspektywy dzieci

Autor

  • Jolanta Zwiernik Dolnośląska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.04

Słowa kluczowe:

plac zabaw, przedszkolny plac zabaw, badania z dziećmi, „dyskurs zagrożenia”

Abstrakt

The main aim of the article is to draw attention to research conducted in the perspective of children’s studies showing new possibilities of conceptualizing childhood in the space of scientific discourse. What is important for this current of research is to give voice to children and listen to what they have to say about the manifestations of their everyday life. This has been made possible through the use of elements of Alison Clark’s mosaic approach, such as free conversations with children, their photographs and drawing projects of the square they dream of. From the conversations with children and the analyses carried out, a “discourse of danger” has emerged which is dominant among teachers, but which children do not perceive as oppression, but rather tend to avoid unwanted behaviour and search for convenient nooks and crannies. The pedagogue’s perspective obliges the reader to pay attention to the consequences of the identified discourse, limiting children’s opportunities to acquire important motor and social skills, thus reducing their chances of becoming an independent and responsible subject.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Corsaro W.A. (2011), The Sociology of Childhood, 3rd ed. Thousand Oaks, Pine Forge Press.

Czalczyńska-Podolska M. (2010), Ewolucja placu zabaw. Koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych. „Przestrzeń i Forma”, https://scholar.google.pl/citation-s?user=Zgfqo80AAAAJ&hl=pl#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dpl%26user%3DZgfqo80AAAAJ%26citation_for_view%3DZgfqo-80AAAAJ%3AIjCSPb-OGe4C%26tzom%3D-60, 14.01.2020.

Debesse M. (1982), Etapy wychowania. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gawlicz K. (2011), Różowe koty, spanie na prawym boku i piła w przedszkolu. Dyskursywne konstrukcje dziecka i dzieciństwa a polskie i skandynawskie praktyki pedagogiczne. W: D. Klus--Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie „Żak”.

Holt J. (2007), Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie. Wprowadzenie do wydania polskiego B. Śliwerski. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jabłońska I. (2018), Podwórko przedszkolne oczami dziecka. Nieopublikowana praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr K. Gawlicz. Archiwum Prac Dyplomowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Jenks Ch. (2008), Socjologiczne konstrukty dzieciństwa. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Komorowska A. (2019), Czy to się da? A co z tą normą? Nie jesteśmy skazani na nudne place zabaw. odcinek 22, www.nieplaczabaw.pl, 25.01.2019.

Lippitz W. (2005), Różnica i obcość. Studia fenomenologiczne w obrębie nauki i wychowaniu. Kra-ków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Louv R. (2016), Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa, Wydawnictwo Mamania.

Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania.Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Szymborska K. (2016), Children studies jako perspektywa metodologiczna. Współczesne tendencje w badaniach nad dzieckiem. „Teksty Drugie”, 1: Powrót pokolenia. https://journals.openedition.org/td/6855, 17.11.2019.

Walkerdine V. (2008), Psychologia rozwojowa i badania dzieciństwa. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Zwiernik J. (2009), Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zwiernik J. (2012), Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2(15).

Pobrania

Opublikowane

2020-11-18

Jak cytować

Zwiernik, J. . (2020). Przedszkolny plac zabaw z perspektywy dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.04

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły