Rousseau i nowożytne spotkanie z Innym

  • Sylwester Zielka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Rousseau, Inny, nowożytność, odmienność kulturowa

Abstrakt

The paper situates the thought of Jean Jacques Rousseau in the context of the 17th and 18th century social and political debate on the possibility of creating a better society, which intensified with the crisis of feudal system and early modern discovery of the Other. The paper also discusses consequences of this debate for shaping anthropology as a field of knowledge and understanding culture of the time. The idea of a “noble savage” according to which non-Europeans, i.e., the “primitive” people living in the state of nature as free and equal, without concerns and inconveniences of civilization, is contrasted with an opposite project of a “degenerate savage” of Thomas Hobbes, who used it as a justification for absolute monarchy in European countries and of European societies over non-Western ones.

Bibliografia

Delumeau J. (2015), Cywilizacja odrodzenia. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Friedman J. (2000), The Monstrous Races in Medieval Art And Thought. Syracuse, Syracuse UniversityPress.

Hazard P. (1974), Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hobbes T. (1954), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kuper A. (2009), Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacje mitu. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

De Las Casas B. i in. (2014), Dysputa w Valladolid (1550/1551). Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rousseau J.J. (1956a), Rozprawa o naukach i sztukach. W: Tenże, Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rousseau J.J. (1956b), Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. W: Tenże, Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Samsonowicz H. (1991), Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Todorov T. (1996), Podbój Ameryki. Problem Innego. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Zielka, S. (2015). Rousseau i nowożytne spotkanie z Innym. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 104-112. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9219