Nie przeoczyć teraz – filozofia codzienności Janusza Korczaka

Autor

  • Sylwester Zielka Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.07

Słowa kluczowe:

Janusz Korczak, odpowiedzialność, dziecko, dorosły

Abstrakt

In this paper, I focus on one of the children’s rights, which Janusz Korczak raised in his writings, namely the child’s right to the present day, which I understand as a postulate to appreciate the dignity of a child in its everyday life. My aim in this paper is, therefore, not only to reconstruct and uncover the complexities of this postulate, but also to theoretically embed this concept in pedagogical narratives about the child, and more specifically in anthropology of education and upbringing. In order to achieve this aim, 1. I will describe two paths in thinking about the relationship between human beings and their culture, taking into account especially its temporal dimension. Then I will proceed to 2. the concept of children’s rights in Korczak’s understanding of the child subjectivity; in order to indicate 3. the radical and ethical character of message his thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archer M.S. (2019), Kultura i sprawczość. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.

Ariès Ph. (1995), Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk, Marabut.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.

Buliński T. (2002), Człowiek do zrobienia: jak kultura tworzy człowieka. Studium antropologiczne. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Hartkamp P. (2017), Zamiast edukacji przymusowej. Apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji. Gliwice, Element.

James W. (1998), Pragmatyzm: nowe imię paru starych sposobów myślenia. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Kant I. (1995), Co to jest Oświecenie? W: I. Kant, Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne. Toruń, Comer.

Kłoskowska A. (1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa, PWN.

Kohlberg L., Mayer R. (2000), Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji: wybór tekstów. Warszawa, IBE.

Korczak J. (1958a), Momenty wychowawcze. W: J. Korczak, Wybór pism. T. III. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (1958b), Jak kochać dziecko. W: J. Korczak, Wybór pism. T. III. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (1958c), Prawo dziecka do szacunku. W: J. Korczak, Wybór pism. T. III. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Lovejoy A.O. (1999), Wielki łańcuch bytu: studium z dziejów idei. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Nawroczyński B. (1947), Życie duchowe. Zarys filozofii kultury. Kraków–Warszawa, Wydawnictwo A. Piątkowski.

Olczak-Ronikier J. (2011), Korczak. Próba biografii. Warszawa, W.A.B.

Postman N. (2001), W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość. Warszawa, PIW.

Smolińska-Theiss B. (2013), Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Strain J.P. (1975), Idealism: A Clarification of an Educational Philosophy, „Educational Theory”, 25.

Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia: casus władzy (i demokracji). Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Tillmann K.-J. (2013), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa, PWN.

Tyszka A. (1971), Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa, PWN.

Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa, PWN.

Wojnar I. (2000), Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Zielka, S. (2019). Nie przeoczyć teraz – filozofia codzienności Janusza Korczaka. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 70–79. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.07

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły