Niereligijni rodzice wobec instytucji szkoły

Autor

  • Sylwester Zielka Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.10

Słowa kluczowe:

niereligijność, edukacja religijna, rodzice, wsparcie

Abstrakt

The purpose of the paper is to identify and analyse problems reported by non-religious parents. These parents are subjects of the education process whose children attend Polish educational (usually public) institutions, in which religion is one of the elements of the curriculum. The study is guided by the assumption that such a situation may lead to various tensions and conflicts, the expression of which can be found on the Internet as a space for communication and search for solutions. The research presented in this paper is of an exploratory nature. It includes content analysis of posts posted on one of the Facebook social networking groups. Analysed statements of non-religious parents indicate that pre-schools and primary schools are to a large extent institutions strongly connected with declared religious values, which also leads to a negative perception of non-religious parents and their children.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babicka-Wirkus A. (2019), Kultury oporu w szkole. Działania – motywacje – przestrzeń. Warszawa, Wolters Kluwer.

Berger P.L. (2005), Święty baldachim: elementy socjologicznej teorii religii. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.

Blackford R., Schüklenk U. (2014), 50 mitów o ateizmie. Stare Groszki, Wydawnictwo CiS.

Boguszewski R. (2012), Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Comte-Sponville A. (2011), Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga. Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca.

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (2001). Warszawa, Konferencja Episkopatu Polski.

Eliade M. (1997), Historia wierzeń i idei religijnych. T. 1. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.

Eliade M. (2000), Traktat o historii religii. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Foucault M. (1997), Ethics. Subjectivity and Truth. New York, The New York Press.

Foucault M. (2013), Etyka troski o siebie jako praktyka wolności. W: B. Błesznowski, K.M. Jaksender, K. Matuszewski (red.), Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki. Kraków, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.

Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań, Zysk i S-ka.

Grabowska M. (2018), Bóg a sprawa polska: poza granicami teorii sekularyzacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hervieu-Léger D. (2007), Religia jako pamięć. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.

Majcherek J.A. (2015), Bóg bez znaczenia. Stare Groszki, Wydawnictwo CiS.

Marzęcki J. (1999), Systemy religijno-filozoficzne Wschodu: historia – metafizyka – etyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mendel M. (2000), Partnerstwo rodziny, szkoły, gminy. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Obirek S. (2015), Polak katolik? Stare Groszki, Wydawnictwo CiS.

Piekot T. (2006), Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków, Wydawnictwo Universitas.

Sęk H., Cieślak R. (2006), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sochoń J. (1999), Kościół wobec ateizmu (kilka uogólnień). „Warszawskie Studia Teologiczne”, 12.

Szczepański J. (1971), Odmiany czasu teraźniejszego. Warszawa, Książka i Wiedza.

Tyrała R. (2014), Bez Boga na co dzień: socjologia ateizmu i niewiary. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.

Wach J. (1961), Socjologia religii. Warszawa, PWN.

Zwoliński A. (2018), Ateizm i jego współczesne oblicza. Poznań, Wydawnictwo Monumen.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Zielka, S. (2019). Niereligijni rodzice wobec instytucji szkoły. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 105–115. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.10

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły