Analiza uczniowskich błędów – narzędzie polityki edukacyjnej kraju?

Autor

  • Mirosław Dąbrowski Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

nauczanie matematyki, błędy uczniowskie, egzaminy zewnętrzne, polityka edukacyjna

Abstrakt

Error analysis has been in use as a tool of improving the mathematics teaching – learning process since the 30s of the last century. In Poland, however, this method of developing mathematics teachers’ skills has been shown some interest since not earlier than 30 years ago. Moreover, it doesn’t seem to be in common use nowadays. Meanwhile, with the growing popularity of external exams and all kinds and levels of skills examining, error analysis may not only help with developing an individual teacher’s professional skill, but can also become a tool for improving the quality of the mathematics educational system in global terms. It seems to be essential because the most important tools used in our educational policy – core curriculum and external exams – are likely to reinforce some categories of pupils’ errors and so become misleading in the difficult process of school mathematical education. The above will be illustrated with some examples taken from pupils’ mathematics skills examining carried out within the last few years.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Booker G. (1989), Rola błędów w konstrukcji matematycznej wiedzy. „Roczniki Polskiego TowarzystwaMatematycznego”, Seria V, Dydaktyka Matematyki 11.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (2007), Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawowąw roku 2007. Warszawa.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (2008), Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawowąw roku 2008. Warszawa.

Ciosek M. (1992), Błędy popełniane przez uczących się matematyki i ich hipotetyczne przyczyny.„Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, Seria V, Dydaktyka Matematyki 13.

Dąbrowski M. (red.) (2009), Trzecioklasista i jego nauczyciel. Raport z badań ilościowych 2008. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Dąbrowski M. (red.) (2011), Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa, CentralnaKomisja Egzaminacyjna.

Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapiekształcenia. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dąbrowski M., Żytko M. (red.) (2007), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klasszkoły podstawowej. Raport z badania ilościowego. Cz. I. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Freudenthal H. (1989), Błędy nauczyciela – analiza dydaktyczna samego siebie. „Roczniki PolskiegoTowarzystwa Matematycznego”, Seria V, Dydaktyka Matematyki 11.

Hansen A. (2005), Children’s Errors in Mathematics. Exeter, Learning Matters Ltd.

Krygowska A.Z. (1989), Zrozumieć błąd w matematyce. „Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego”,Seria V, Dydaktyka Matematyki 10.

MEN (2008), Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz. U. Nr 4, poz. 17).

Murawska B., Żytko M (red.) (2012), Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań 2011. Warszawa, CentralnaKomisja Egzaminacyjna.

Pregler A., Wiatrak E. (red.) (2011), Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raportz badań OBUT 2011. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Pregler A., Wiatrak E. (red.) (2012), Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raportz badań OBUT 2012. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Radatz H. (1979), Error Analysis in Mathematics Education. „Journal for Research in MathematicsEducation”, Vol. 10, No. 3.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-30

Jak cytować

Dąbrowski, M. (2014). Analiza uczniowskich błędów – narzędzie polityki edukacyjnej kraju?. Problemy Wczesnej Edukacji, 26(3), 77–92. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/874