Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy” – pomysł na wspieranie edukacji matematycznej dzieci i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

  • Mirosław Dąbrowski Uniwersytet Warszawski
  • Małgorzata Żytko Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: piktogramy, umiejętności matematyczne, modelowanie matematyczne, konstruowanie pojęć matematycznych, tutoring rówieśniczy

Abstrakt

The paper is based on research carried out by the Faculty of Education, University of Warsaw, between September 2012 and june 2013 in cooperation with Publishing House bohdan orłowski. During the research, innovative tool "We play pictograms" was tested. The tool was designed to support the development of mathematical skills of pupils at primary school level as well as to evoke the change to teachers’ attitude towards math teaching. The main research aim was increasing the level of maths comprehension and implementing the skills in practice by primary school pupils using Picto – innovative tool.

Bibliografia

Bruner J. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Dąbrowski M. (red.) (2009), Trzecioklasista i jego nauczyciel. Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Raport z badań ilościowych 2008, Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Dąbrowski M., Żytko M. (red.) (2013), Raport z testowania innowacyjnej pomocy dydaktycznej: Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy”. Warszawa, Wydawnictwo Bohdan Orłowski.

Fisher R. (1999), Uczymy jak myśleć. Warszawa, WSiP.

Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kondratek B. (2013), Weryfikacja skuteczności pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy” w od- niesieniu do umiejętności uczniów – analiza statystyczna. W: M. Dąbrowski, M. Żytko (red.), Raport z testowania innowacyjnej pomocy dydaktycznej: Pakiet edukacyjny „Gramy w pikto- gramy”. Warszawa, Wydawnictwo Bohdan Orłowski.

Lakatos I. (1995), Pisma z filozofii nauk empirycznych. Warszawa, PWN.

Mietzel G. (2003), Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli. Gdańsk, GWP.

Piaget J. (1997), Dokąd zmierza edukacja. Warszawa, PWN.

Opublikowane
2017-09-28
Jak cytować
Dąbrowski, M., & Żytko, M. (2017). Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy” – pomysł na wspieranie edukacji matematycznej dzieci i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 24(1), 48-58. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/922