Porządek kalendarza, porządek wyobrażenia. W stronę biogeografii Schulza

Autor

  • Marcin Romanowski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sf.2018.11.05

Słowa kluczowe:

Bruno Schulz, biogeografia, Jerzy Ficowski, stereotyp, Regiony wielkiej herezji

Abstrakt

The paper proposes an approach to Schulz’s life in terms of biogeography. The author criticizes the stereotype of Schulz’s biography as that of a settled, provincial man who hardly ever left his hometown, and when he did, he suffered from anxiety and the sense of failure. That stereotype was created by Jerzy Ficowski, who brought into being the figure of Schulz as a weak, shy, hypersensitive, and anxious artist, who in his art found shelter from everyday reality. The paper presents some aspects of Ficowski’s approach to Schulz’s spatial experience (decontextualization, negligence of social life and the urban experience) to show how a critique of that approach may lead to a new, biogeographical version of the writer’s life.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Marcin Romanowski - Uniwersytet Gdański

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy Biograficzne punctum. O relacji między biografem a bohaterem na przykładzie wybranych prac Jerzego Ficowskiego i Joanny Olczak-Ronikier). Autor książki Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej (Gdańsk 2013), współredaktor tomu Doświadczenia Dukaja (Gdańsk 2016). Należy do Pracowni Schulzowskiej działającej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, bierze udział w pracach nad „Kalendarzem życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza”.

Bibliografia

Caillois Roger. 1967. Paryż, mit współczesny. Przeł. K. Dolatowska. W Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór M. Żurowskiego. Słowo wstępne J. Błońskiego. Warszawa: PIW.

Ficowski Jerzy. 2002. Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. Sejny: Fundacja „Pogranicze”.

Jarzębski Jerzy. 2016. Geografia twórczości. W Schulzowskie miejsca i znaki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Kostenicz Ksenia. 1970. Kalendaria życia i twórczości pisarzy. W Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy. Pod red. J. Czachowskiej. Wrocław: Zakłąd Narodowy im. Ossolińskich.

Lindenbaum Shalom. 2010. Bruno Schulz w Berlinie. W Białe plamy w schulzologii. Pod red. M. Kitowskiej-Łysiak. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Loth Roman. 1998. Z problemów biograficznej kroniki literackiej. W Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 23–25 września 1997 r. Pod red. L. Kuberskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwerstytetu Opolskiego.

Margański Janusz. 2005. Geografia pragnień. Opowieść o Gombrowiczu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mikołajczak Małgorzata. 2012. Dyskurs regionalistyczny we współczesnym polskim literaturoznawstwie – pytania o status, poetykę i sposób istnienia. W Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspekty. Red. M. Mikołajczak, E. Rybicka. Kraków: Universitas.

Miłosz Czesław. 1996. Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne, listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza. Kraków 1996: Wydawnictwo Literackie.

Schulz Bruno. 1983. Listy, fragmenty, wspomnienia o pisarzu. Zebrał i oprac. J. Ficowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Schulz Bruno. 2016. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, uzupełnił S. Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Simmel Georg. 2005. Mentalność mieszkańców wielkich miast. W Socjologia. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Alatheia.

Szałasek Filip. 2016. „AntySchulz”. Bliza. Kwartalnik artystyczny 2.

Zieliński Jan. 2009. Słowacki. SzatAnioł. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-03

Jak cytować

Romanowski, M. (2018). Porządek kalendarza, porządek wyobrażenia. W stronę biogeografii Schulza. Schulz/Forum, (11), 45–54. https://doi.org/10.26881/sf.2018.11.05

Numer

Dział

[odczytania]