Schulz pod ścianą

Autor

  • Marcin Romanowski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.10

Słowa kluczowe:

Maria Kuncewiczowa, Schulz jako krytyk, legenda literacka, wspomnienie, nekrolog

Abstrakt

The paper is an analysis of a 1958 memorial essay on Bruno Schulz by Hanna Mortkowicz-Olczakowa, focused on its two aspects. One is Schulz’s relationship with the writer Maria Kuncewiczowa, rarely addressed by scholars but important since her novel Cudzoziemka played a significant role in Schulz’s literary criticism. The other is Mortkowicz-Olczakowa’s memorial narration itself and her role in promoting the Drogobych writer’s myth. The memorial essay shows clear ambivalences as regards the myth of Schulz, most likely representing a mourning bias in the postwar reception of his writing.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Marcin Romanowski - Uniwersytet Gdański

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy Biograficzne punctum. O relacji między biografem a bohaterem na przykładzie wybranych prac Jerzego Ficowskiego i Joanny Olczak-Ronikier). Autor książki Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej (Gdańsk 2013), współredaktor tomu Doświadczenia Dukaja (Gdańsk 2016). Należy do Pracowni Schulzowskiej działającej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, bierze udział w pracach nad „Kalendarzem życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza”.

Bibliografia

Breza Tadeusz.1936. „Literacki wieczór dyskusyjny. B. Schultz o «Cudzoziemce»”. Kurier Poranny 34.

Dybel Paweł. 2013. „Bruno Schulz i psychoanaliza”. Teksty Drugie.

„Jaką najciekawszą książkę przeczytałem w r. 1937? Ankieta tygodnika «Prosto z Mostu»”. 1938. Prosto z Mostu 8.

Jarzębski Jerzy. 2016. Schulzowskie miejsca i znaki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Kaszuba-Dębska Anna. 2015. Kobiety i Schulz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Kuncewiczowa Maria. 1972. Fantomy. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.

Kuźniak Angelika. 2015. Stryjeńska. Diabli nadali. Wołowiec: czarne.

„Lista osób odznaczonych Wawrzynem Akademickim w roku 1938”. 1939. Rocznik Polskiej Akademii Literatury 1937–1938, Warszawa: Polska Akademia Literatury.

Mortkowicz-Olczakowa Hanna. „Bruno Schulz. Wspomnienie”. Przekrój 676.

„Nagrodę «Wiadomości Literackich» za najwybitniejszą książkę polską 1937 r. otrzymał Jeremi Wasiutyński…”. 1938. Wiadomości Literackie 11.

„Nie trzeba żałować niepraktycznych trudów...”. 1983. W Rozmowy z Marią Kuncewiczową, wybór, opracowanie i posłowie Helena Zaworska. Warszawa: Czytelnik.

Orzeszek Jakub. 2018. „Projekt księgi umarłych”. Schulz/Forum 11.

Schulz Bruno. 2016. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Schulz Bruno 2017. Szkice krytyczne. Koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

http://schulzforum.pl/pl/kalendarz/11-stycznia-1938

Szałagan Alicja. 2015. Maria Kuncewiczowa – Przybliżenia. Szkice biograficzne. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-24

Jak cytować

Romanowski, M. (2020). Schulz pod ścianą. Schulz/Forum, (15), 187–194. https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.10

Numer

Dział

[horyzont życia]