Masochizm Schulza w ujęciu Ficowskiego

Autor

  • Marcin Romanowski Uniwersytet Gdański

Abstrakt

The author examines Jerzy Ficowski’s approach to Schulzian masochism. Examining few traces of Schulz’s sexuality in Ficowski’s study Regions of the Great Heresy, he argues that his biographical portrait presents the writer as an eternal child, innocent and unspoiled by the dirty universe of sex. In Ficowski’s later studies dealing with Schulz’s masochism, the key issue is a connection of art and sexuality since the biographer claims that masochism is the deep, dark root of Schulz’s creative power.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Marcin Romanowski - Uniwersytet Gdański

Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat podmiotowości biografa w pisarstwie biograficznym Jerzego Ficowskiego, Joanny Olczak-Ronikier i Piotra Matywieckiego. Bierze udział w Pracowni Schulzowskiej. Autor książki Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej (2013).

Bibliografia

Augsburger Janis. 2011. „Masochizmy. Mitologizacja jako estetyka kryzysu w twórczości Brunona Schulza”. Przeł. Katarzyna Lukas. Przestrzenie Teorii 15.

Białoszewski Miron. 1987. Wywód jestem’u. W Utwory zebrane 1: Obroty rzeczy, Rachunek zachciankowy, Mylne wzruszenia, Było i było. Warszawa: PIW.

Boyd Ernest. 2014. Sex in Biography. W Theoretical Discussions of Biography. Approaches from History, Microhistory and Life Writing. Ed. by Hans Render, Binne de Haan. Leiden–Boston: BRILL.

Budzyński Wiesław. 2013. Schulz pod kluczem. Wyd. 2 uzupełnione. Warszawa: Świat Książki.

Burzyńska Anna. 2006. Lekturografia. Derridowska filozofia czytania. W Anty-teoria literatury. Kraków: Universitas.

Całek Anita. 2013. Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chciuk Andrzej. 1989. Ziemia księżycowa: Druga opowieść o Księstwie Bałaku. Warszawa: LTW.

Dereszewska Wioleta. 2014. „Czytanie bibliografii”. Schulz/Forum 3.

Ficowski Jerzy. 2002. Przyczynek do portretu mitologa. W Regiony wielkiej herezji i okolice: Bruno Schulz i jego mitologia. Sejny: Pogranicze.

Holmes Richard. 1995. Biography. Inventing the Truth. W The Art of Literary Biography. Ed. by John Batchelor. Oxford: Clarendon Press.

Jarzębski Jerzy (red.). Czytanie Schulza: materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci” [Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992]. Kraków: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kandziora Jerzy (oprac). 2016. „Trzy listy Tadeusza Lubowieckiego (Izydora Friedmana) do Jerzego Ficowskiego z 1948 roku”. Schulz/Forum 7.

Kandziora Jerzy. 2014. „Jerzy Ficowski o Schulzu. Między rekonstrukcją a retoryką (Refleksje nad «Regionami wielkiej herezji»)”. Schulz/Forum 3.

Lukas Katarzyna. 2011. Masochizm i estetyka. O nowych kulturowo-psychoanalitycznych interpretacjach twórczości Brunona Schulza. Przestrzenie Teorii 15.

Myśliwski Wiesław. Traktat o łuskaniu fasoli. Kraków: Znak.

Owczarski Wojciech. 2006. Najcięższy grzech Brunona Schulza. W Miejsca wspólne, miejsca własne: O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Panas Władysław. 1997. Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sandauer Artur. 1981. Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin. W Zebrane pisma krytyczne. T. 1: Studia o literaturze współczesnej. Warszawa: PIW.

Sandauer Artur. 1981. Wprowadzenie Schulza (II). W Zebrane pisma krytyczne. T. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka. Warszawa: PIW.

Schulz Bruno. 1998. Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. Jerzy Jarzębski. Wrocław–Kraków: Ossolineum.

Schulz Bruno. 2008. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Szypowska Maria. 1963. Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.

Tridgell Susan. 2004. Understanding Our Selves. The Dangerous Art of Biography. Oxford–Bern: Peter Lang.

Zarębianka Zofia. 2008. Literatura jako liturgia. W Czytanie Sacrum. Kraków–Rzym: Maximum.

Žižek Slavoj. 2013. Miłość dworska, czyli kobieta jako Rzecz. W Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach i przyczynowości. Przeł. Marek J. Mosakowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Jak cytować

Romanowski, M. (2016). Masochizm Schulza w ujęciu Ficowskiego. Schulz/Forum, (7), 99–120. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2220

Numer

Dział

[inicjacje schulzowskie]