O „Portrecie psubrata” i dyskursywizowaniu Schulza

Autor

  • Filip Szałasek Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Edward Mielniczek’s novel, as unattractive in many respects as it is, surprises the reader with Bruno Schulz as its protagonist. The author presents the last weeks of Schulz’s life, stressing no so much his tragic lot, but his efforts to keep his personal identity under the Nazi occupation. The narration, rooted in the tradition of a psychological thriller, denies the received portrayal of Schulz and his vicissitudes as material for “reflective” or “philosophical” discourses. In spite of its many weaknesses – simplistic language, scanty descriptions, and unnatural dialogs – Mielniczek’s forgotten deserves to be reintroduced among texts focusing on the writer from Drogobych.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Filip Szałasek - Uniwersytet Gdański

Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Publikował m.in. w „Masce”, „Glissando”, „Studiach Kulturoznawczych”, „Blizie”, „Fragile”. Współpracuje z kwartalnikiem muzycznym „M/I”. Autor książki Jak pisać o muzyce. O wolnym słuchaniu (2015).

Bibliografia

Barańczak Stanisław. 1992. Twarz Brunona Schulza. W Bruno Schulz. In memoriam 1892–1942. Pod red. M. Kitowskiej-Łysiak. Lublin: Wydawnictwo FIS.

Biller Maxim. 2014. W głowie Brunona Schulza. Przeł. M. Mirońska. Warszawa: PWN.

Budzyński Wiesław. 2011. Uczniowie Schulza. Warszawa: PIW.

Chciuk Andrzej. 1959. „Wspomnienie o Brunonie Schulzu”. Kultura 7/8.

Eco Umberto. 1996. Struktury narracyjne u Fleminga. W Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią. Przeł. J. Ugniewska. Warszawa: PIW.

Grynberg Henryk. 1997. Drohobycz, Drohobycz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Mielniczek Edward. 1999. Portret psubrata. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy Świadectwo.

Sulikowski Andrzej. 1978. „Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934–1976)”. Pamiętnik Literacki 2.

Tuszyńska Agata. 2014. „J[…], Juna, Józefina”. Schulz/Forum 4.

Wyka Kazimierz, Napierski Stefan. 2000 Dwugłos o Schulzu. W K. Wyka. Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939. Oprac. M. Urbanowski. Kraków: Universitas.

Żabski Tadeusz (red). 2006. Słownik literatury popularnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-02

Jak cytować

Szałasek, F. (2015). O „Portrecie psubrata” i dyskursywizowaniu Schulza. Schulz/Forum, (5), 159–165. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2197

Numer

Dział

[noty, recenzje, przeglądy]