Uchwyt zmarłego

Autor

  • Filip Szałasek Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sf.2017.10.10

Słowa kluczowe:

Bruno Schulz, motyw dłoni, śmierć, ojciec, rysunek

Abstrakt

Devoted to the motif of hand in the literary and graphic works of Schulz, the article becomes a pretext for a discussion on how Jakub, who is dead in his life, clings to the living Józef, who is supposed to reconstruct him – and on how Józef, having not fulfilled this peculiar testament, disappointed his father since he was unable to understand his actions and, in result, became only himself.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Filip Szałasek - Uniwersytet Gdański

Literaturoznawca, krytyk muzyczny. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Publikował m.in. w „Masce”, „Glissandzie”, „Blizie”, „Fragile”, „Opcjach”, „Studiach Kulturoznawczych” i Instytucie Pejzażu Dźwiękowego. Prowadzi bloga Fight!Suzan. Sekretarz redakcji „Schulz/Forum”. Autor książek Jak pisać o muzyce. O wolnym słuchaniu (2015) i Nagrania terenowe (2018).

Bibliografia

Bolecki Włodzimierz, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek (red.). 2006. Słownik schulzowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Certeau de Michel. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Przeł. K. Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Crary Jonathan. 2009. Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna. Przeł. Ł. Zaremba, I. Kurz. Red. naukowa i posłowie I. Kurz. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Ford Richard. 2015. Kanada. Przeł. Z. Kościuk. Warszawa: PWN.

Gondowicz Jan. 2012. „Powrót wielkich ptaków”. Schulz/Forum 1.

Kubin Alfred. 2008. Po tamtej stronie. Przeł. A. M. Linke. Kraków: Znak.

Nietzsche Fryderyk. 1911. Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (studya i fragmenty). Przeł. S. Fryczi K. Drzewiecki. Warszawa: J. Mortkowicz.

Proust Marcel. 1974. W poszukiwaniu straconego czasu. T. 4: Sodoma i Gomora. Przeł. T. Żeleński (Boy). Warszawa: PIW.

Sartre Jean-Paul. 1991. Problem nicości. Przeł. M. Kowalska. Białystok: Zakład Teorii Poznania.

Schivelbusch Wolfgang. 1988. Disenchanted Light. The Industralization of Light in the Nineteenth Century. Berkeley: University of California Press.

Schulz Bruno. 1993. Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego. Wstęp i oprac. S. Rosiek. Kraków: Oficyna Literacka.

Schulz Bruno. 1998. Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Schulz Bruno. 2012. Księga obrazów. Zebrał, oprac., komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Schulz Bruno. 2016. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Żychliński Arkadiusz. 2014. Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Pobrania

Opublikowane

2017-09-01

Jak cytować

Szałasek, F. (2017). Uchwyt zmarłego. Schulz/Forum, (10), 146–156. https://doi.org/10.26881/sf.2017.10.10

Numer

Dział

[horyzont dzieła]