Prezentacja „Prezentacji”

Autor

  • Tomasz Swoboda Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Gilles Deleuze believed that Sacher-Masoch had a unique role to play. He recognized Sacher-Masoch as a great writer while masochism was for him a particularly important psychosocial feature of modernity – much more complex than a simple opposite of sadism. Reenacting and exposing his symbolic castration, the masochist subverts the traditional version of cultural identity since he shows that it comes from the Other and the Other gives it meaning. The essay places Deleuze reading Sacher-Masoch in the context of the literature of transgression and the twentieth-century changes in the understanding of masochism and human sexuality in general.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Tomasz Swoboda - Uniwersytet Gdański

Autor książek To jeszcze nie koniec? (2009), Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot (2010) oraz Histoires de l’oeil (2013); laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka za Historie oka; tłumaczył na polski m.in. teksty Baudelaire’a, Nervala, Nadara, Bataille’a, Leirisa, Sartre’a, Barthes’a, Ricoeura, Derridy, Foucaulta, Caillois, Starobinskiego, Pouleta, Richarda, Vovelle’a, Didi-Hubermana, Le Corbusiera i Krystyny Szwedzkiej; stypendysta Centre National du Livre, członek redakcji „Cahiers ERTA” oraz „Schulz/Forum”, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wykłada też na Uniwersytecie Szczecińskim.

Bibliografia

Amiaux Marc. 1938. Un grand anormal. Le Chevalier de Sacher-Masoch. Paris: Les éditions de France.

Bransiet Maurice. 1919. La Vie et les Amours tourmentés de Sacher-Masoch, le pere du masochisme, Paris: Quignon.

Buttsworth Sara, Maartje M. Abbenhuis (ed.). 2010. Monsters in the Mirror: Representations of Nazism in Post-war Popular Culture. Santa Barbara: Praeger.

Cleugh James. 1967. The First Masochist: A Biography of Leopold von Sacher-Masoch. London: Anthony Blond.

Crozier Ivan. 2006. Sado-Masochism. W Encyclopedia of Erotic Literature. Ed. John Phillips, Gaétan Brulotte. New York – London: Routledge.

Deleuze Gilles, Félix Guattari. 1980. Capitalisme et Schizophrénie 2: Mille Plateaux. Paris: Minuit.

Deleuze Gilles. 1944. „Désir et plaisir”. Magazine Littéraire 10.

Deleuze Gilles. 1961. „De Sacher-Masoch au masochisme”. Arguments 21.

Deleuze Gilles. 1997. Różnica i powtórzenie. Przeł. Bogdan Banasiak, Krzyszof Matuszewski. Warszawa: KR.

Deleuze Gilles. 2007. Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel. Paris: Minuit.

Deleuze Gilles. 2011. Logika sensu. Przeł. Grzegorz Wilczyński, przekład przejrzał Michał Herer. Warszawa: PWN.

Dworkin Andrea. 1981. Pornography: Men Possessing Women. London: The Women’s Press.

Foster Hal. 2004. Prosthetic Gods. Cambridge: MIT Press.

Freud Sigmund. 2007. Erotyczny problem masochizmu. W Psychologia nieświadomości. Przeł. Robert Reszke. Warszawa : KR.

Gordon Mel. 2000. Voluptuous Panic: The Erotic World of Weimar Berlin. Los Angeles: Feral House.

Griffin Susan. 1981. Pornography and Silence. New York: Harper and Row.

Grunberger Béla, Janine Chasseguet-Smirgel. 1976. Freud ou Reich? Psychanalyse et Illusion. Paris: Tchou.

Grunberger Béla. 1954. „Esquisse d’une théorie psychodynamique du masochisme”. Revue française de psychanalyse 2 (18).

Holland Eugene W. 1993. Baudelaire and Schizoanalysis: The Sociopoetics of Modernism. Cambridge University Press.

Horney Karen. 1997. Problem kobiecego masochizmu. W Psychologia kobiety. Przeł. Jacek Majewski, słowo wstępne Mirosław Chałubiński. Poznań: Rebis.

Kozak Beata. 1997. „Męskie fantazje” Klausa Theweleita. W Od kobiety do mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze. Pod red. J. Brach-Czainy. Białystok: Trans-Humana.

Lacan Jacques. 2004. Le Séminaire. Livre X: L’angoisse. Texte établi par Jacques-Alain Miller. Paris : Seuil.

Lacan Jacques. 1973. Le Séminaire. Livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Texte établi par Jacques-Alain Miller. Paris: Seuil.

Lukian. 1960. Rozmowy heter. W Dialogi. T. 1. Przeł. Michał Konstanty Bogucki, wstęp napisał i komentarzem opatrzył Władysław Madyda. Wrocław: Ossolineum–PWN

Mansfield Nick. 1997. Masochism: The Art of Power. Westport: Praeger.

Marzec Wiktor. 2011. „Zapomniani protoplaści. Archeologia refleksji o sadyzmie i masochizmie”. Teksty Drugie 4.

Philips John. 1999. Forbidden Fictions: Pornography and Censorship in Twentieth-Century French Literature. London: Pluto Press.

Quignard Pascal. 1969. L’Etre du balbutiement. Essai sur Sacher-Masoch. Paris: Mercure de France.

Reich Wilhelm. 2009. Psychologia mas wobec faszyzmu. Przeł. Ewa Drzazgowska, Magdalena Abraham-Diefenbach. Warszawa: Aletheia.

Rousseau Jean-Jacques. 1978. Wyznania. T. 1. Przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). Warszawa: PIW.

Silverman Kaja. 1992. Male Subjectivity at the Margins. New York: Routledge.

Stern Léopold. 1933. Sacher-Masoch, ou l’amour de la souffrance. Paris: Grasset.

Taylor Sue. 2000. Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety. Cambridge: MIT Press.

Williams Linda. 2010. Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”. Przeł. Justyna Burzyńska, Irena Hansz i Miłosz Wojtyna. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Young Eugene B. et al. 2013. The Deleuze and Guattari Dictionary. London: Bloomsbury.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Jak cytować

Swoboda, T. (2016). Prezentacja „Prezentacji”. Schulz/Forum, (7), 176–185. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2392

Numer

Dział

[fragmenty antropologiczne]